Servisne informacije za 29.april

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 29. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati:  dio Zagoriča oko groblja, dio Zagoričaoko pošte i Doma zdravlja, dio ul. Miloša Obilića

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Veruša

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sretnja, Slatina,

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio Danilovgrada oko autobuske stanice, doma zdravlja i pijace

 

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Dodoši, Žabljak CrnojevićaPrevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati:  Miločani, dio Vira, dio Gornjeg Polja, dio Zavrha. Zavraca, dio Vilusa, Vilusi-Carine, Rudinice

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, naselje Kruče Hije, ispod hotela “Vidikovac”;

-u terminu od 10 do 13 sati: dio Ulcinjskog polja oko marketa „FRANCA“.

 

 

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Arbneš

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Briske, Livari, Tejan, Koštanjica, Matguž, Bar bilje, Kacići, Runje, Bobovište i Bljace

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati:  Gornja Lastva. Markov Rt, Stoliv

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj dio potrošača oko palate Tre sorele

                                                                                                                       

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:  Lučići, Beci, Prijevor. Malta, Konjevići

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati:                Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Božovića Polje, Slijepač Most, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ravna Rijeka

-u terminu od  13:00 do 16:00 sati: Banje Selo

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići, Stevanovac, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE ‘Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Stričine

 

Kolašin

-u terminu od  8:00 do 16:00 sati:  Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đuđevine

 

                                                                          

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:  Jakupov Grob

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Potoci, Morajice

 

Nikšić    8:00       15:30     Miločani, dio Vira, dio Gornjeg Polja, dio Zavrha

Nikšić    8:00       15:30     Zavraca

Nikšić    8:00       15:30     Dio Vilusa, Vilusi-Carine

Plužine  8:00       15:30     Rudinice    

                                        

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Buče , dio Štitara

 

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gornja Lovnica

-u terminu od 9:30 do 14:00 sati: dio sela Grahovo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Bać, Granit Mont Separacija, Kajevići, TV repetitor, Džudževići, Jalanica

                                            

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đurička Rijeka

              

                                                                          

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

  • 11/05/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio