Korisne informacije

Zbog novonastale situacije izazvane pojavljivanjem i širenjem korona virusa, a u vezi sa donijetim vanrednim mjerama Vlade Crne Gore kojima se pokušava suzbiti dalje širenje epidemije, obavještavamo Vas sljedeće: 

- svaki ponuđač na zakazano otvaranje ponuda može poslati samo po jednog predstavnika koji preventivno mora biti opremljen zaštitnom maskom i rukavicama. Ukoliko predstavnik ponuđača nema lična zaštitna sredstava sa sobom biće mu uskraćeno prisustvo otvaranju ponuda.

- podsjećamo da prema Zakonu o javnim nabavkama, ponuđači nisu u obavezi da prisustvuju otvaranju ponuda, a da je naručilac dužan da u roku od tri dana od dana javnog otvaranja ponuda dostavi zapisnik sa otvaranja svim učesnicima koji ne prisustvuju javnom otvaranju ponuda.

 

Sve javne nabavke možete vidjeti na portalu Uprave za javne nabavke.

Pravilnik za postupanje CEDIS-a prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.

Pravilnik za postupanje CEDIS-a prilikom sprovodjenja hitnih nabavki možete pogledati OVDJE.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio