Servisne informacije za 27.novembar

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u petak 27. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Tuzi       

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša,  i Pajkov Vir

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko škole -dio ul. Iva Andrića, ul. Jaroslava Čermaka, ul. Bokeljske mornarice, ul. Velimira Stojanovića , ul. Vita Nikolića, dio Gornjih Vranića- ul. Đura Čagorovića, dio Tološa- Ceklinska ulica,  dio ul. Marka Rašovića, Vlada Raičevića, Boška Buhe

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati> područje Kuča- Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

 

Danilovgrad      

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most, Bogmili, Tunjevo, Veleta, Donji i Gornji  Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kujava

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno  (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: dio Martinića oko Klanice

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Jabuke, Lazarev Krst, Bandići, Đeđezi, Malenza, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina i Markovina (kratkotrajna  isključenja)

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Malenza

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Filendar

-u terminu od 12:00 do 16:00 sati: Suk

-u terminu od 13:00 do 16:00 sati: Plana

 

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići

 

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Orah

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje,  Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje,  (Pećinovac) Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Studenca, dio Straševine

                                                                                         

Budva  

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Mažići, Stanišići, Lapčići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Donji Pobori, Stanjevići, Brajići i Di bar

 

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Pečurice

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Ade iza mosta prema restoranima

 

Tivat     

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Krašići -dio potrošača

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati. Dobrota -Sv. Matija (potrošači od restorana “Elas” do Sv. Matije)

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stoliv –centar, Dragalj

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Područje od Markovog Rta do kraja Stoliva –Kratkotrajna isključenja u periodu vršenja  radova

                                                                          

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Radosavac, Pandurica, Čavanj, Kovačevići, Sirčići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ      moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

-u terminu od  7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Jakupov Grob, Boljanići

 

Šavnik  

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Strug, Seoca, Malinsko, Manastir Podmalinsko

              

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Pilana Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Tmajevci

                                                                                                        

Berane 

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

 

Rožaje  

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dedeići,Baza,Mujevići,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići kratkotrajna isključenja

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Grahovo,Fejzići,Babići,Kujevići, Plunca,Bijela Crkva, Biševo,Sinanovića Luke,Gospođin Vrh,Kačapore, Besnik,Lovnica,Bašča,Zloglavlje,Ćosovica,Sastavci,Klanac,Lučice,Grižice,Radetina, Kurbadovići,Bać,Jablanica,Đžuđževići

 

 Plav     

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ulice:Racina , Ribarska, Jezerska, dio sela Đurička Rijeka

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Kruševo

 

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Juškovića Potok

 

Kolašin 

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati:  Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Vrujca

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Skrbuša

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Višnje

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovići, Sutivan, Žuber, Crnča, Radulići, Godijevo, Ivanje, Goduša, Vrbe, Kradenik, Crhalj, Sipanje, ličine, Moravac, Sušica, Osmanbegovo selo, Dupljaci, Đalovići

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati:Prušk a, Lipnica, Industrijska zona, Rasklopište Nedakusi, Željeznička stanica, Nedakusi, Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Vlah, Zminac, Strojtanica, Njegnjevo, Kisela Voda, Potkrajci, Sutivan, Kukulje, Livadice, Sela, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kanje, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Bistrica, Šolje, Mojstir, Požeginja, Jablanovo

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Povremeno isključenje 10 kV izvoda (Rasklopište Nedakusi, Željeznička Stanica, Vinilplast-Lelo, Vunko-Kotlara, Imperijal-Imako, Rasovo, Gubavač) u trajanju ne dužem od pola sata

                                           

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                               

  • 18/01/1600
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio