Osnovan Crnogorski elektrodistributivni sistem

Na XIV ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara  EPCG  AD – Nikšić, 23. juna, na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse Ranko Vojinović, donijete su slijedeće odluke: odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ”Crnogorski elektrodistibutivni sistem ” – CEDIS i odluka o prihvatanju nenovčanog

Opširnije