Servisne informacije za 20. i 21. novembar

PLANIRANI RADOVI ZA 20. I 21. NOVEMBAR

 

PONEDJELJAK 20.novembar

 

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 20. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Stadion Budućnosti

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

 

Podgorica/Tuzi 

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

 

Zeta      

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

 

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajana isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:  Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

 

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,  Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora,

, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

 

Nikšić   

-u terminu od 8:30 do 16:30 sati:  Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Svi potrošači sa područja Golije, Dio Rubeža, dio Oštrovca, Laz

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Gornje Crkvice

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Pinješ, Kosovska ulica / zgrade Duraku,  Ulcinj

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Potrošači na području Gluhog dola u blizini tunela “Sozina”, na području Runja (Ostros) i na području Kacića, Runja, Bobovišta i Bljaca.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja oko Hotela Montenegro do Vila babović i okoline, naselje Kaptaža

 

Kotor    

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sveta Vrača 1, donji dio naselja

 

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Gornja Bukovica, fabrika vode u Gusarevima, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora

 

Pljevlja

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 12:30 do 13:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Vaškovo

-u terminu od 13:45 do 16:00 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

 

Šavnik  

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela 4

 

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Lagatori, selo Laze

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, dio sela  Prisoja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

                                                                          

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio sela Dedići

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, dio sela Velika

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ljevišta, Međuriječje, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kos

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Krasića strana, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Podbrežje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobro brdo, Prijelozi 2 – Zakom, Mahala, Lipnica, Rajkovići

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

………………………………………………………………………………….

 

UTORAK 21.novembar

 

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 21. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stadion Budućnosti, Ćepetići

 

Podgorica/Danilovgrad

-u termiu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajana isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:  Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dubljevići

 

Nikšić   

-u termine od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod,  Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Goslić

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Gluhog dola u blizini tunela “Sozina, na području Runja (Ostros) i na području Kacića, Runja, Bobovišta i Bljaca.

 

Kotor    

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Stari Grad, od Sv.Nikole do Parila, Parilo i dio Tabačine oko bivše zgrade CEDIS-a

 

Šavnik  

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela 4

 

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – MOGUĆA ISKLJUČENJA U NAVEDENOM PERIODU

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Tepca

 

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

-u terminu od 8:30 do 14:3 sati: selo Kalica- Kratkotrajna Isključenja

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Buče, selo Zagorje

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoši, dio sela Besnik

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Bačevac

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela  Meteh, dio sela Brezojevice, dio sela Rudo Polje

 

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dragovića polje, Pčinja, Rečine, Radigojno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Smira

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornje polje – Podbišće, Pobrsijevići

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lijeska, Lozna, Sipanje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nikoljac – Rogojevići, Zminac, Pavino polje, Vrh

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

  • 06/12/1200
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me