Servisne informacije za 15. i 16. novembar

SRIJEDA

 

 

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Kastrat, Brezovice, Lokve i Ptikalj, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke, Pištet.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada S 53 i Ulica Obilića, naselje Luke Ivaniševića, dio Ulica Save Burića i Bore Stankovića i dio Donjeg Kraja.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, dio Rubeža, dio Oštrovca.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubljevići.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zabes, Boljevići, Arbneš i Ostros.

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Tuđemila i Sušare, manastir Ribnjak, potrošači na području Gluhog dola u blizini tunela “Sozina”, potrošači na području Runja (Ostros).

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Kruče uvala prema Barakudi.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Gornje Luge i Oblo Brdo.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Lozna, Bijeli potok i Laholo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Vrh, Nedakusi, Pavino polje, Zminac, Nikoljac, Rajkovići, Dobro brdo, Zaton, Lipnica i Prijelozi 2-Zakom.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Međuriječje, Redice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljevišta.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Lojanice, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

 

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hakanje.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika i Granična policija (kratkotrajno).

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Lijeska, Kordovina, Maoče.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsiće.

– u terminu od 14:15 do 15:45 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Tepca.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Mala Crna Gora.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

 

ČETVRTAK

 

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio Peute, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna i dio stare Zlatice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, dio Peute (kratkotrajna isključenja).

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski, Mokanje i Pištet.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitalac, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad, Ramovića Do i Baljački Do.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Čanj 2 oko Hotela Montenegro, Ponte Čanj, Vila Babović.

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača na području Gorane, potrošači na području Dupila i Popratnica, potrošači u Ul. Vuka Karadžića, Ul. Save Kovačevića i OŠ Kekec, potrošači na području Runja (Ostros).

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Kruče uvala prema Barakudi.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Đerane, Ulcinjsko polje, Velika Plaža, Štoj, Paratuk, Reč, Kodre Dakine, Sveti Nikola, Ada Bojana.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Obli Brdo.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Gornje Luge.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Buče, selo Glavaca, selo Zagorje.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: NNM Rakonje-Crnionica, NNM Medanovići, Kovren, Rajkovići, Pali, Ostrelj, ulice: Rista Ratkovića i Muha Dizdarevića.

– u terminu od 09 do 17 sati: NNM Potkrajci.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Trmanje i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 10:30 do 16 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Krasića strana, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

– u terminu od 10:45 do 13 sati: Kompletno područje Petnjice, hemijska industrija Polieks, Babino, Dragosava, Zagrađe, dio sela Goražde.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika i Granična policija (kratkotrajno).

 

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Dacića.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Bukovica, Borovac.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Strug.

– u terminu od 10:30 do 11:45 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Gornja Bukovica, fabrika vode u Gusarevima, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

– u terminu od 11:45 do 12:30 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

– u terminu od 12:30 do 16:30 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA POJEDINAČNIH IZVODA U TRAJANJU DO POLA SATA.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 06/12/2023
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me