Servisne informacije za 13. i 14. februar

PLANIRANI RADOVI ZA 13. I 14.FEBRUAR

 

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 13. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Stare Zlatice, Milunovići

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik,  Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, Sušica, dio Lazina, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica

 

Cetinje 

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: područje Katunske nahije- Cuce, Bjelice, Čevo,Velestovo, Markovina, Barjamovica, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići i Resna

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja, Bijelo Polje, Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga, Dio Ozrinića, Bršno, Koravlica, Usputnica, Dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad, Dabovići

 

                                            

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zenelovići, Kosići, Mide Bojke

 

Budva  

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: Bijele Poljane

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastri Ribnjak, dio potrošača u blizini autobuske stanice u Baru i korisnici u blizini “Bonese”, dio korisnika na području Limljanja, korisnici na području Gluhog Dola

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Sotonići, Podgor, Brčeli , Bukovik

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kaludra

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari

-u terminu od  8:00 do 15:00 sati: Štitarica

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Bojići, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sutivan

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Ulica Muniba Kučevića

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žurena, Zaton, Radulići, Rakonje, Grančarevo, Voljavac

 

Herceg Novi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ratiševina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kamenari, Đurići

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dražin Vrt

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Daošine

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: Morinj, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči Repaji, Kostanjica,Verige

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Risan, Perast, Dražin Vrt, Vitoglav, Strp, Lipci, Krivošije, Dragalj

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Repetitor Kula

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo  Mašnica

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Kruščica

 

Berane 

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: – Sela:Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kralje

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

…………………………………………………………..

 

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 14. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Potoci, Milunovići, Radunovići, Manastir Duga, Šujaci, Dromira i Kupine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dahne prema Dajbabama, Ulica Đura Cagorovića, Ul. Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik,  Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), dio Poglavica, Maljat, Kokotovac , Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja)

 

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ulići

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Broćanac, Koravlica, Usputnica, Miolje Polje, Jugovići, Staro Selo, Dabovići

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare, Manastri Ribnjak, dio korisnika u blizini autobuske stanice u Baru, korisnici u blizini “Bonese”, dio korisnika  na području Limljanja, Potrošači na području Gluhog Dola

 

Budva  

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: Bijele Poljane

 

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Štitarica 2

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gojakovići

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ulica Boška Rašovića (KPO ‘Bometal’), Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’), Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lugovi, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine, Ljevišta, Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Donji Mojstir

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Radulići, Pavino Polje, Voljavac, Sutivan, Božovića Polje, Godijevo – Pepeljci

 

Herceg Novi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ratiševina, Podi-Jačeglav

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kamenari, Đurići

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Lastva Grbaljska -dio potrošača, Dobrota- Kriva ulica

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dobrodole, dio sela Lagatori

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Budimlja, dio sela Goražde

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Trešnjevo

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

  • 20/06/2024
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me