Planirani radovi na mreži za  10. i 11 jun

Planirani radovi na mreži za  10. i 11 jul

 

Ponedjeljak

Zbog planiranih radova na mreži, u  ponedjeljak 10 juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska

-u terminu od    8:30 do 15 sati:  Zgrada Galenike u Bulevaru Save Kovačevića kao i zgrade i naselje iza nje

-u terminu od     8:30 do 12 sati:  Dio ulice Balšića prema Bulevaru Ivana Crnojevića

-u terminu od     08 do 15 sati: Zgrade preko puta Telekoma u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Gola strana, Kami, dio Buronja, Dio Kakaricke iznad kasarne Masline,         dio Bera,Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića, naselje uz obalu Ribnice,Cerovice, dio potrošača Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

 

 

 

 

Podgorica/Tuzi

 

-u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

 

 

Zeta      

 

-u terminu od 09 do 15 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

 

Danilovgrad       

 

-u  terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja),Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno Most Radovića

 

 

-u terminu od 07 do 15 sati:Mandići,Ciglana

 

Cetinje 

 

-u terminu od 09 do 18 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja  Bijele Poljane, Monteks i Čevo

 

 

Nikšić

 

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik,Krtine, Šljeme,Kuside, Stari Dvori

t

Plužine 

 

-u terminu od 08 do 15 sati:Duba

 

 

-u terminu od    08 do 18 sati:” Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

                                                          

Berane

 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela  Goražde

 

Andrijevica

 

 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce)

 

 

-u terminu od    8:30 do 14:30 sati: Dio sela  Prisoja, dio sela  Vrbica , dio sela  Tucanje, selo Godočelje-Opština Petnjica

 

Plav      

 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje, dio sela  Gornja Rženica

 

Rožaje  

 

-u teminu od 09 do 14:30 sati:    Selo Bandžov

                                                           

                                                           

                                                           

Kolašin 

 

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

 

 

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Padež, Smrčje

 

Mojkovac           

 

 

-u terminu od 08 do 16 sati:Podbišće,Krstac, Šundeci

 

 

 

 

 

Bijelo Polje        

 

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornje Dobrinje

 

-u terminu od     08 do 16 sati: Ribarevine,Ivanje, dio naselja Sutivan (od škole do kapele), Kneževići, Bioča Ostrelj , Strojtanica

 

-u terminu od     09 do 10 sati: Vinilplast, Lelo, Matino, Merkator, Potkrajci, Kisela voda, Sljepašnica, Čabarkape, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Voljavac, Podbrežje, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Pobretići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

 

-u terminu od    08 do 17 sati:     Čokrlije

 

                                                           

                                                           

                                                                          

Ulcinj   

 

 

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku kod Vračari

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Turizma

 

 

                                                                                                        

                                                           

Herceg Novi      

 

 

-u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača u području oko Volija u Meljinama dio potrošača oko Milašinovića mosta na Toploj

-u terminu od     08 do     14 sati:  Lazarević, Bijelići, Petijevići, Sitnica, Vrbanj, Kruševice

 

 

 

 

Kotor    

 

-u terminu od 09 do 11 sati: Zlatne Njive, naselje oko otvorenog bazena, dio naselja Mečerov brijeg prema Zlatnim Njivama

 

 

Pljevlja

 

 

-u terminu od 08 do 17 sati: Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

 

-u terminu od     09 do 12 sati:     Naselje Šula

-u terminu od 12 do 13 sati: Rudnička zgrada

-u terminu od     13 do 14 sati:     Dio potrošača sa Pilane

-u terminu od     17 do 18 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići

-u terminu od 14 do 17 sati:cVodovod Pliješ i Potpliješ

-u terminu od     09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

 

 

Šavnik  

 

 

-u terminu od 10 do 17 sati:  Bijela

 

Žabljak

 

-u terminu od 09 do 17 sati:  Bare Žugića

 

-u terminu od    10 do 15 sati: “Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka,

Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova”

                                            

                                                           

                                            

                                                           

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

                                                                                                               

 Utorak

 

 

Zbog planiranih radova na mreži, u  utorak 11 juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

 

Podgorica           

 

 

-u terminu od     08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat,            Gola strana, Kami, dio Brskuta, Dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Gradca,dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića,naselje uz obalu Ribnice

 

Podgorica/Tuzi  

 

-u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

 

 

Zeta      

 

-u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

 

Danilovgrad       

 

 

-u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja),Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno ,Most Radovića

 

 

-u terminu od 07 do 15 sati: Mandići,Ciglana

 

Cetinje 

 

-u terminu od 09 do 18 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori, Kobilji Do, Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Barjamovica

 

 

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

 

 

 

 

Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

 

Nikšić

 

– u terminu od 08 do 15 sati:Bukovik,Krtine, Šljeme,Riđani

 

-u terminu od     08 do 12 sati:Ul. Rifata Burdževića, Ul. 21, Ul. 48, Ul. Jovana Kovačevića, Ul. Mata Antunovića, Ul. Jakova Ostojića, Ul. Milana Papića, zgrada Help, Bistrička, dio Oštrovca, Ul. 143, Ul. Žikice Jovanovića, dio Humaca

 

 

 

 

 Plužine

 

– u terminu od 08 do 16 sati:Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od     08 do  15 sati:    Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do

 

 

 

Pljevlja

 

 

-u terminu od 09 do 11 sati: Vatrogasni Dom, dio ul.Narodne Revolucije, Volođine Zoil Lovćen, ul.Podgorička, Ul. 3.Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ul3.Sandžačke brigade, Radio PV, Ul.Narodne revolucije, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, Atlas banka,  Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža

 

-u terminu od     11 do 13 sati:Hotel Pljevlja, Dječji vrtić, dio ul.Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti

 

-u terminu od     08 do 17 sati:     Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova ,Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće

 

 

-u terminu od     09 do 17 sati:Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

 

Žabljak

 

-u terminu od 10 do 15 sati: Ekonomija poljoprivredno dobro

 

Šavnik  

 

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela

 

 

 

 

 

Berane 

 

 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela  Goražde,  dio sela  Šekular

 

Andrijevica        

 

 

-u terminu  od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela  Božiće , dio sela  Prisoja

 

Petnjica              

 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela  Vrbica , Dašča Rijeka, Selo Kruščica ,Komarača,Meteh,Jara i

 

Gusinje

 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dosuđe-Opština Gusinje,Begluci, Dom Kulture i  dio sela Dosuđa-Opština

 

Rožaje  

 

-u terminu od 09 do 14:30 sati:   Selo Honsiće-Opština Rožaje

 

 

 

 

 

Mojkovac

 

-u terminu od 09 do 15 sati:Podbišće,Gornji Lepenac,Krstac, Šundeci

 

Kolašin

 

 

-u terminu od 08 do 16 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Kolašin  8:00       16:00     Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Smrčje,Padež

 

Bijelo Polje

 

-u terminu od 08 do 14 sati:Cerovo

-u terminu od     08 do 16 sati: Slijepač most, Rakita, Bojišta,Dobrinje,Majstorovina,Čokrlije,Rasovo – Rastok, Vrh, Ribarevine, Ličine – Korita

 

 

 

 

 

Bar        

 

 

– u terminu od 10 do 18 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor, Bijele Poljane

 

 

Ulcinj

 

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku kod Vračari

-u terminu od    08 do 15 sati: ulica Turizma

 

 

Herceg Novi      

 

 

-u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u Kumboru iznad Magistrale

-u terminu od     12 do     14 sati:  dio potrošača u Đenovićima oko pršut krivine

-u terminu od     08 do     15 sati:  dio grada oko pošte i Idea marketa

-u termini od      08 do 14 sati:Petrov do, Žlijebi, Dizdarica, Dugunja,

 

 

 

Kotor    

 

-u terminu od 09 do 11 sati:dio naselja u Škaljarima u blizini tunela

Ubli

 

-u terminu od 10 do 12 sati Morinj-centar, Kobila

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 20/06/2024
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me