U toku projekti revitalizacije mreže i objekata milionske vrijednosti

Opsežne aktivnosti koje CEDIS sprovodi na revitalizaciji distributivne mreže, odvijaju se u skladu sa dinamičkim planovima. Radi se na brojnim lokacijama, ulažu se milionski iznosi, a rezultati će podrazumijevati  kvalitetniju, sigurniju i stabilniju isporuku električne energije, naročito na ruralnim područjima širom Crne Gore.

U okviru finansijski najzahtjevnijeg projekta, koji se realizuje na sedam dalekovoda („Grahovo“ u Nikšiću, „Bijela“ u Šavniku, „Gubavač“ i „Tomaševo“ u Bijelom Polju i „Dolac“ u Beranama, „Slap Zete“ u Danilovgradu i „Krute“ u Ulcinju), do kraja septembra je zamijenjeno oko 1.500 stubova na srednjenaponskom i niskonaponskom nivou. Prosječeno je i 160.000 m2 trase ispod dalekovoda. Podsjećamo, da je za prvu godinu rekonstrukcije navedenih sedam dalekovoda opredijeljeno ukupno oko 12 miliona i 400 hiljada eura.Radove izvodi Konzorcijum kojeg čine crnogorske komapanije “Mezon” d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić, sa kojim je u decembru prethodne godine potpisan okvirni sporazum na period od 24 mjeseca za potrebe Projekta revitalizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) elektroenergetske mreže.

Paralelno se sprovode i pripremne aktivnosti za revitalizaciju još tri dalekovoda: „Vrela“ na Cetinju, „Mavrijan“ u Ulcinju i „Krivošije“ u Kotoru. Ukupna vrijednost radova koji će se izvoditi na ova tri dalekovoda, sa kojih se napaja oko 1.800 korisnika, iznosi oko 4 miliona eura, dok je za prvu godinu opredijeljeno oko milion i 900 hiljada eura.

Pored navedenog, CEDIS u okviru aktivnosti na održavanju, radi i na rekonstrukciji 16 srednjenaponskih dalekovoda u koje je do sada uloženo oko milion eura. Ekipe CEDIS-a su uspjele, do kraja septembra, da privedu kraju radove na revitalizaciji oko 239 kilometara mreže, zamijene 1.227 stubova, a rekonstruisano je i 30 stubnih trafo-stanica 10/0,4kV naponskog nivoa. Naše ekipe trenutno su aktivne na dalekovodima „Lipova Ravan“,  „Kneževići“, „Babići“ i „Miljkovać“ u Nikšiću, kao i „Lutovo“, „MatagužI“ i „Radio – predajnik“, na području podgoričke opštine. Rekonstrukcija je aktuelna i na Cetinju (dalekovodi „Cetinje“ i „Meterizi“), uključujući i Berane (DV 10 kV Luge), Ulcinj (DV 10 kV Šas), Herceg Novi (DV 10 kV Kameno), Kotor (DV 10kV Morinj), Kolašin (DV 10 kV Skrbuša), kao i  Pljevlja (DV 10 kV Komini) i Žabljak (DV 10kV Timar). CEDIS je od početka godine za radove koji se realizuju u okviru održavanja izdvojio oko dva miliona eura.

Podsjećamo, da će CEDIS tokom naredne tri godine u projekte rekonstrukcije SN i NN mreže i održavanje uložiti preko 50 miliona eura. Očekujemo da će već krajem naredne godine, kao rezultat našeg truda i skupih ulaganja i udaljena seoska domaćinstva imati značajno poboljšan kvalitet napajanja električnom energijom.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio