Važeća zakonska regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS-a
Ugovori i pravila
Podzakonska regulativa koja je u vezi sa CEDIS, EPCG i CGES

- Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije

- Program mjera pomoći tarifnim i kvalifikovanim kupcima

- Program mjera pomoći snabdijevanja tarifnih i kvalifikovanih kupaca na mjestima udaljenim od urbanih sredina

- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom

- Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnih sistema električne energije

- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnih sistema električne energije

- Metodologija za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije

- Odluka o odobravanju Cjenovnika za standardne priključke na distributivni sistem električne energije

- Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača za period od 01.08.2012.-31.07.2015.

- Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD NIkšić za operatora distributivnog sistema za period 01.08.2012-31.07.2015.

- Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju za period 01.08.2012-31.07.2015

- Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

- Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

- Pravila za funkcionisanje javnog snabdjevača

- Pravila za osnivanje i rad tržišta elektrčne energije

- Pravila za razdvajanje integrisanog elektroenergetskog subjekta EPCG

- Pravilnik o tarifama za električnu energiju

- Tržišna pravila

- Uredba o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvodjača električne energije

- Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

- Procedura za izdavanje saglasnosti za prikljucenje i zakljucivanje ugovora br. 10-00-43169 od 05.09.2013. godine

- Odluka o utvrdjivanju tipskih profila potrošnje kupaca priključenih na distributivni sistem

- Metodologija za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije

- Program mjera za primjenu nediskrimintornih uslova za pristup distributivnom sistemu

Interna tehnička regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS-a
Važeća međunarodna regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS-a
Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora i kogeneracije
Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu
Energetska efikasnost
Procedure i pravilnici CEDIS-a
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio