Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Danilovgrad 14.01. – 18.01.

– Begovine

– Plana

– Daljam

– Grbe

 

Ulcinj 14.01.

– Ivanovići

– Madžo I

Ulcinj 15.01. – 18.01.

– Bratstvo i jedinstvo

– Madžo II

– Štoj

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio