Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Danilovgrad 16.04. – 18.04.

- Bogićevići

- Orja luka

Danilovgrad 19.04.

- Pretina glavica

Danilovgrad 20.04.

- Burum

 

Ulcinj 16.04. - 18.04.

- Zoganje I i II

- Gač

- Totoši

- Bulevar Đerđa Kastriotija

- Bulevar bratstva i jedinstva

 

Ulcinj 18.04. – 19.04.

- Darza

- Ćurke

- Bulevar Maršala Tita

 

Ulcinj 19.04. – 20.04.

- Donja i Gornja Bratica

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio