Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Berane 16.07-20.07

– D. Rženica

 

Berane 20.07

– Lužac II

 

Kolašin 16.07.

– Plana

 

Kolašin 17.07.

– Lipovska bistrica

– Migalovica

 

Kolašin 18.07.

– Blatina

 

Kolašin 19.07.

– Mateševo

– Toška i Jovana bb

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio