Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 16.07. – 19.07.

– Kopito

– Stologlav

– Gorica

 

Plav 18.07. – 19.07.

– Murino

 

Pljevlja 18.07.

– Grevo

 

Pljevlja 19.07.

– Šumane

– Omladinska

– Zenica

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio