Odbor direktora

 

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Miodrag Čanović

Predsjednik Odbora direktora

Rođen je 1954. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je 1977. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u nikšićkoj Željezari, gdje je u periodu od 1977. do 1997. godine radio kao tehnolog održavanja elektro opreme u pogonima Hladna valjaonica, Vučionica i Profilne valjaonice i kao šef Odjeljenja za održavanje elektro opreme pogona Željezare u RJ Tehnička priprema.

Funkciju potpredsjednika SO Nikšić Čanović je obavljao od 1997. do 2002. godine, a od tada do 2004. radio je kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za razvoj. U periodu od maja 2004. godine do danas nalazi se na funkciji pomoćnika ministra za energetiku u ministarstvu nadležnom za poslove energetike. Radio je i aktivno učestvovao u realizaciji više značajnih projekata iz oblasti energetike.

Član je Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore od juna 2008. godine.

Čanović govori engleski, a služi se italijanskim, ruskim i njemačkim jezikom.

Tel: +382 20 482 256
Fax: +382 20 234 131
e-mail: miodrag.canovic@mek.gov.me

 

Zoran Djukanović

član Odbora direktora, izvršni direktor

Rođen je 1964. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, a Elektrotehnički fakultet, smjer energetika, na Univerzitetu Crne Gore 1989. godine.

Od aprila 1990.godine radio je kao operativni dispečer u Dispečerskom centru.

U Nacionalnom dispečerskom centru obavljao je, između ostalih, poslove izrade softvera za energetske obračune  i prognoze i radio na usavršavanju i doradi podataka, kao koautor, zajedno sa kolegama iz NDC-a.

Za šefa Službe za operativno upravljanje i vođenje elektroenergetskog sistema u NDC-u imenovan je u februaru 2004.godine, a za direktora FC Prenos u julu 2005.godine. Za predsjednika Odbora direktora AD Prenos izabran je 1.aprila 2009.godine, a na funkciju glavnog operativnog direktora EPCG postavljen je u julu 2011.godine. U februaru 2013.godine Đukanović je imenovan za v. d. direktora FC Distribucija.

e-mail: zoran.djukanovic@cedis.me

Dragan Laketić

član Odbora direktora

Rođen je 1965. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću, a Elektrotehnički fakultet, smjer energetika, na Univerzitetu Crne Gore 1993.godine.

Septembra 1993. godine Laketić zasniva radni odnos u HE „Piva“ u EPCG, a zatim 1996.godine prelazi u Nacionalni dispečerski centar na radno mjesto operativnog dispečera. Za direktora Elektroprenosa imenovan je 2004.godine, za izvršnog direktora Akcionarskog društva Prenos 2009. a za izvršnog direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema u januaru 2011.godine.

Na funkciji predsjednika Odbora direktora CGES-a bio je od juna 20011. do juna 2017. godine.

Laketić posjeduje sertifikate sa više seminara, kurseva i treninga na temu  savremeni menadžer, analiza finansijskih izvještaja i finansije za nefinansijere. U junu 2005.godine pohađao je seminar u Norveškoj na temu „Strategija i menadžment energetskih usluga na deregulisanim tržištima”.

U julu 2013.godine izabran je od strane Evropskog udruženja menadžera i Direkcije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope za najmenadžera Jugoistočne i Srednje Evrope i lidera u regionu u oblasti elektroenergije.

U junu 2017.godine Asocijacija menadžera Crne Gore Dragana Laketića izabrala je za  menadžera godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države.

Laketić se služi engleskim i ruskim jezikom.

 

Ivan Mitrović

član Odbora direktora

Rođen je u Nikšiću 1981. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirao je 2006. godine, a  magistrirao je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2010. godine. Radni angažman je započeo 2006. godine u Centru za socijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik, gdje je od jula 2014. do marta 2018. godine obavljao i funkciju direktora. Trenutno je predsjednik OO DPS-a Nikšić.

Učestvovao je u mnogobrojnim projektima i obukama iz socijalne i dječije zaštite.

e-mail: ivanmitro0@gmail.com

 

Emil Đokić

član Odbora direktora

Rođen je 1990. godine u Podgorici, gdje je završio srednju ekonomsku školu, a zatim i Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitet Donja Gorica 2013. godine. Na tom univerzitetu završio je i postdoplomske studije na Preduzetničkoj ekonomiji, a trenutno je na magistarskim studijama.

Emil je radni odnos zasnovao u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2014. godine, gdje je obavljao pripravnički staž, a trenutno je  zaposlen u Kabinetu predsjednika Skupštine Glavnog grada kao savjetnik.

Emil je pohađao brojne obuke iz oblasti parlamentarne demokratije, političke komunikacije i evroatlanskih integracija.

e-mail: emil.djokic@gmail.com

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio