Odbor direktora

 

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Miodrag Čanović

Predsjednik Odbora direktora

Rođen je 1954. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je 1977. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u nikšićkoj Željezari, gdje je u periodu od 1977. do 1997. godine radio kao tehnolog održavanja elektro opreme u pogonima Hladna valjaonica, Vučionica i Profilne valjaonice i kao šef Odjeljenja za održavanje elektro opreme pogona Željezare u RJ Tehnička priprema.

Funkciju potpredsjednika SO Nikšić Čanović je obavljao od 1997. do 2002. godine, a od tada do 2004. radio je kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za razvoj. U periodu od maja 2004. godine do danas nalazi se na funkciji pomoćnika ministra za energetiku u ministarstvu nadležnom za poslove energetike. Radio je i aktivno učestvovao u realizaciji više značajnih projekata iz oblasti energetike.

Bio je član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore od juna 2008. godine, a prvi put je izabran za predsjednika Odbora direktora CEDIS-a u junu 2016. godine.

Čanović govori engleski, a služi se italijanskim, ruskim i njemačkim jezikom.

Tel: +382 20 482 256
Fax: +382 20 234 131
e-mail: miodrag.canovic@mek.gov.meZoran Djukanović

član Odbora direktora, izvršni direktor

Rođen je 1964. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, a Elektrotehnički fakultet, smjer energetika, na Univerzitetu Crne Gore 1989. godine.

Od aprila 1990.godine radio je kao operativni dispečer u Dispečerskom centru.

U Nacionalnom dispečerskom centru obavljao je, između ostalih, poslove izrade softvera za energetske obračune  i prognoze i radio na usavršavanju i doradi podataka, kao koautor, zajedno sa kolegama iz NDC-a.

Za šefa Službe za operativno upravljanje i vođenje elektroenergetskog sistema u NDC-u imenovan je u februaru 2004.godine, a za direktora FC Prenos u julu 2005.godine. Za predsjednika Odbora direktora AD Prenos izabran je 1.aprila 2009.godine, a na funkciju glavnog operativnog direktora EPCG postavljen je u julu 2011.godine. U februaru 2013.godine Đukanović je imenovan za v. d. direktora FC Distribucija.

e-mail: zoran.djukanovic@cedis.meMarko Radulović

član Odbora direktora

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, sa nagradom Luča, a Elektrotehnički fakultet, odsjek energetika, na Univerzitetu Crne Gore 2001. godine. Poslovnu karijeru započeo je u danilovgradskom Mezonu, gdje je 2008. izabran na poziciju tehničkog direktora. Funkciju generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije obavlja od 2017. godine. Radulović je bio i aktivan učesnik značajnih projekta iz oblasti energetike, među kojima je i Projekat unapređenja mjerenja u distributivnom sistemu (AMM projekat).

e-mail:Emil Đokić

član Odbora direktora

Rođen je 1990. godine u Podgorici, gdje je završio srednju ekonomsku školu, a zatim i Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica 2013. godine. Na tom univerzitetu završio je i postdiplomske studije na Preduzetničkoj ekonomiji, a trenutno je na magistarskim studijama.

Emil je karijeru započeo 2014. kao pripravnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega je do 2016. bio radno angažovan u preduzeću “Deponija”. Trenutno je zaposlen u Kabinetu predsjednika Skupštine Glavnog grada kao savjetnik.

Emil je pohađao brojne obuke iz oblasti parlamentarne demokratije, političke komunikacije i evroatlanskih integracija.

e-mail: emil.djokic@gmail.com 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio