Miodrag Čanović reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora CEDIS-a

Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) je na I konstitutivnoj sjednici, 28. juna, ponovo izabrao Miodraga Čanovića za predsjednika Odbora direktora kompanije.

U novom sazivu Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema pored Čanovića su i Zoran Đukanović, Dragan Laketić, Ivan Mitrović i Emil Đokić.

Čanović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1977. godine, kad je i započeo poslovnu karijeru u nikšićkoj Željezari. Funkciju pomoćnika ministra za energetiku u ministarstvu nadležnom za poslove energetike obavlja od 2004. do 2018. godine. Radio je i aktivno učestvovao u realizaciji više značajnih projekata iz oblasti energetike. Bio je član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore od juna 2008. godine, a prvi put je izabran za predsjednika Odbora direktora CEDIS-a u junu 2016. godine.

CEDIS se, kao što je poznato, u junu 2016. godine izdvojio iz Elektroprivrede Crne Gore, od kada posluje kao samostalni pravni subjekat sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Osnovne djelatnosti CEDIS-a su: distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za preko 390 hiljada korisnika na području Crne Gore.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio