Izvršni direktor

VLADIMIR ČAĐENOVIĆ

email: vladimir.cadjenovic@cedis.me

Operativna direkcija

Vladimir Ivanović, rukovodilac Direkcije

email: vladimir.ivanovic@cedis.me

Direkcija za razvoj, pristup mreži i ICT

Boris Ostojić, rukovodilac Direkcije

email: boris.ostojic@cedis.me

Sektor za ICT

Mihailo Bogavac, rukovodilac sektora

email: mihailo.bogavac@cedis.me

Sektor za odnose sa regulatorom, državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema

Aleksandar Perović, vd Rukovodilac Sektora

email: aleksandar.perovic@cedis.me

Sektor za ekonomske poslove

Valentina Bojović, rukovodilac Sektora

email: valentina.bojovic@cedis.me

Sektor za komercijalne poslove

Milutin Kusovac, rukovodilac Sektora

email: milutin.kusovac@cedis.me

Sektor za pravne poslove

Jelena Martinović, rukovodilac Sektora

email: jelena.martinovic@cedis.me

Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije

Biljana Medojević, rukovodilac Sektora

email: biljana.medojevic@cedis.me

Sektor za upravljanje mrežom

Stevan Živković, rukovodilac Sektora

email: stevan.zivkovic@cedis.me

Sektor za mjerenje

 

Vaso Zeković, rukovodilac Sektora

email: vaso.zekovic@cedis.me

Sektor za održavanje

Vuko Vukićević, rukovodilac Sektora

email: vuko.vukicevic@cedis.me

Sektor za razvoj i investicije

Sanja Tomić, rukovodilac Sektora

email: sanja.tomic@cedis.me

Sektor za pristup mreži

Vladimir Babić, rukovodilac Sektora

email: vladimir.babic@cedis.me

Sektor za sistem zaštite

Dušan Bjelica, rukovodilac Sektora

email: dusan.bjelica@cedis.me

Sektor za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije

Dušan Boričić, rukovodilac Sektora

email: dusan.boricic@cedis.me

Izvršni direktor

Operativna direkcija

Direkcija za razvoj, pristup mreži i ICT

Sektor za odnose sa regulatorom državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema

Sektor za ekonomske poslove

Sektor za komercijalne poslove

Sektor za pravne poslove

Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije

Sektor za sistem zaštite

Sektor za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije

Sektor za upravljanje mrežom

Sektor za razvoj i investicije

Sektor za mjerenje​

Sektor za pristup mreži

Sektor za održavanje

Sektor za ICT

Sektor za održavanje objekata

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio