A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Jul 12, 2017 - 13:32

Obavještenje o radu za dane praznika

Tokom predstojećih praznika povodom Dana državnosti, 13 i 14. jula, u svim djelovima CEDIS-a  obezbijeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema.

U dane praznika  nisu predviđena planska isključenja električne energije, a u slučaju vanrednih okolnosti biće  angažovane dodatne ekipe. Eventualni  prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži, za vrijeme praznika, građani mogu prijaviti na dežurne brojeve telefona:

SPISAK DEŽURNIH BROJEVA TELEFONA

Grad

Broj telefona

Termin dostupnosti

Podgorica, Cetinje i Danilovgrad

020 633 979

00-24h

020 621 264 (fax)

00-24h

020 622 773

00-24h

067 240 018

00-24h

Nikšić i Plužine

040 213 926

00-24h

Berane, Petnjica, Andrijevica, 
Plav i Gusinje

051 233 320

07-15h

051 233 318

15-07h

Bijelo Polje

050 486 380

00-24h

Rožaje

051 274 454

00-24h

Kolašin

020 865 178

00-24h

Mojkovac

050 472 325

00-24h

Pljevlja

052 311 132

00-24h

Žabljak, Šavnik

052 361 413

00-24h

Bar

030 316 534

00-24h

Kotor

032 322 911

00-24h

Budva

033 458 517

00-24h

Tivat

032 671 104

00-24h

Ulcinj

030 412 112

00-24h

Herceg Novi

031 327 326

00-24h.

Želimo srećne predstojeće praznike.