Servisne informacije za 28.april

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijeda 28. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Bregovi Mijovića, Osredina, Gornji  Crnci, Ćelija  Piperska, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Radovče, Seoca, Sretnja

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Šišković, Ciglana, Burum, Lije, Stanjevića Rupa, Most Radovića, Prentina Glavica, dio Gornjih Martinića-Srednja Glavica i Pištet

 

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Drušići

                                                                                         

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šume

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bijelovića selo, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana),  Dubočke Gornje  (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva

                             

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Arbneš

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: obala Iva Novakovića u Sutomoru (više  kratkotrajnih isključenja u trajanju do 30 minuta)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Briske, Livari, Tejan, Koštanjica, Matguž, Bar bilje, Kacići, Runje, Bobovište i Bljace

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Kruče Hije, ispod hotela “Vidikovac”, Donja Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Markov rt, Stoliv

-u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Gornji Morinj, Bujevina

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zatvoreni bazen “Nikša Bućin” i potrošači oko.

-u terminu od 9:00 do  14:00 sati: Grbalj, Pržice

                                                                          

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Velike Krće, Potoci, Jezero

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stovarište Vektra, dio ul. Narodne Revolucije,  zgrade u ul. Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra,  Klanica, dio ul. Oslobođenja, dio naselja Ševari i Mljekara – moguća isključenja u navedenom periodu u trajanju do sat vremena

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Jakupov Grob, Rajišići, Đuli

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati. naselje Pejov Do

                                                                                         

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 8:30 I od 17:00 do 18:00  sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od  7:30 do 18:00 sati:  Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 00:00 do 6:00 sati: Konzumno područje TS 35/10 kV Manastir Morača DV 10 kV: Prekobrđe Manastir Morača, Crkvine, Rovca i Gornja Morača

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Smrčje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vozarine

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:  Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio  Unevina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Rakonje (dio naselja od podvožnjaka do restorana ‘Durmitor’)

                                            

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, dio sela Tucanje

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Daciće

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio sela Đuranovića luke

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće, dio sela Meteh

                             

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 11/05/0800
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio