Servisne informacije za 25.februar

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 25. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 14:00 do 15:30 sati: dio Centra Grada, Zagoriča, Zlatice, Momišića I Malog Brda

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: naselje oko Katoličke Crkve i preko puta crkve

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bratonožići i Jelin Dub

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ulica Đura Čagorovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Zgrada Pejtona u Ulica Oktobarske revolucije, zgrada kozmetiks marketa i dvije zgrade iza nje u Ulica Kralja Nikole, kao i potrošači na trgu “Vojvode Bećir-bega Osmanagića

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Vučiji Studenac, Đeđezi

-u terminu od    9:00 do 17:00 sati: Dobro Polje i Glava Zete

 

Cetinje

-u terminu od    9:00 do 17:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati:  Drušići

 

Niksic   

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Donji Klenak

-u terminu od 8:15 do 15:30 sati:  Pilatovci, Zaljutnica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Povija, Norin, Ostrog, Stubički Kraj, Dabovići, Jovan Do

 

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krnjice, Marstijepovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sustaš, Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Pobrđe

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Novosadska ulica i Rožajska ulica u centru Donjeg Štoja, Brajše, Naselje Kaliman, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Donja Briska Gora

                                            

Kotor    

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: dio Perasta prema Orahovcu, Dražin Vrt, Guskić.

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Prčanj centar.

-u terminu od 10:30 do 14:00 sati: Orahovac,  Ljuta, Sv Stasije, Autokamp, Daošine, Sv. Vrača, Dobrotam, Kriva ulica, Sv. Stasije, povremeni kraći prekidi  u periodu izvođenja radova

 

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio potrošača Trebesina, Kameno, Ubli, Žlijebi, Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

 

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Žvinarska farma Zabrđe, Zabrđe, Zenica, Šumani, Duja, Vujanović, Klanica Trojica, Dragaš, Mišović, Pauče, Podrogatac, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže

 

Berane

-u terminu od    9:00 do 10:00 sati:  uže gradsko jezgro Berana:Tržni centar Njegošev Trg,Dio oko Zelene Pijace, Bravera i Kuća Hemije

-u terminu od    8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

-u terminu od  9:30 do 15:00 sati:  Industriska zona Rudeš:Šumsko,Pilana,KIPS-Polimka,Obod i Europolis Rudeš

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Kralje

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Crnča

 

 Plav     

-u terminu od 9:00 do  12:30 sati: dio sela Pepiće

 

 Gusinje              

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: selo Dosuđe , selo Kačanik i dio sela  Dolja

                                                                                                                                       .

Kolašin

-u terminu od    7:30 do 8:30 I od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od  7:30 do 18:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:  Dulovine – Lokva, Đurđevina

-u terminu od  8:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Andrijevo, Gornja Rovca, Vlahovići, Bogutov Do, Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, RDC, Višnje, Velje Duboko

-u terminu od    8:00 do 14:00 sati: Ječmine, Bakovići, ulice: Toška i Jovana, Milivoja Bulatovića, kao i naselje iznad crkve

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nikoljac – naselje Ribnik, naselje oko Trga Golootočkih žrtava, Godijevo-Pepeljci, Sokolac, Lipnica, Gevčina-Tustvo, Slijepač Most-Bojišta

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Sutivan, Dubrave, Livadice, Kukulje, Sela, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Hasanbegovići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

 

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Juškovića Potok

                                                           

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

  • 01/03/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio