Servisne informacije za 22 i 23. novembar

Planirani radovi na mreži za 22 i 23. novembar

 

Zbog planiranih radova na mreži, u poneđaljak 22. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i  Bukumirsko jezero, Ljevorečke Tuzi, Dubaja, Širalija, Slacko i Gomilice

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zagoriča -dio ul.Piperske, ul. Rogamska, Radovana Vukanovića, Dušana Vukotića, Vojvode Mijajla Nišina, dio ul. Bratonožićke i dio ul. Trifuna Đukića, dio Tološa- dio ul. Vlada Ćetkovića, Tivatske, Boška Buhe, Trebinjske, Kninske, Bjelopoljske, Budvanske i Šavničke

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Mahale i dio Balijača oko Servisa Vujačića, dio Momišića iznad škole i vrtića- dio ul. Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i 18.jula

 

Cetinje

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubova i Smokvica

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 12 sati: dio Grlića, Bjelusi, dio Ćurilca, dio Lazina, Kopito Petrovića i Šimšić  (kratka isključenja u navedenom periodu), dio Lazina, dio Ćurilca, Tomaševići, dio Begovina, Gruda, Lazarev Krst, Jabuge, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Bandići, Đeđezi i Markovina, dio Novog Sela, Suk, Mamućevina i dio  Begovina, dio Begovine, Plana , Strahinjićin i Kovinić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunica

 

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: kanjon Cijevne

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Tupan, Ul. Milovana Pekovića, Ul. Novice Cerovića, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Voja Deretića

 

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Buljarica, Messer Tehnogas, Đurovići, Vodovod Petrovac, Radulovići, Golubovići i SLI

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Oćas

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Štoj i Paratuk, kratkotrajno: Kolomza, Pistula, Briska Gora, Gač, Zoganje, Darza, Sv.Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine i Reč

– u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja oko Zelene Pijace

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Čikić – Jugodrvo

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota – studentski dom, potrošači oko njega, Dio Škaljara prema Tunelu, “INA” pumpa, zgrada “FRANCA”

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Potoršači oko Matkovića mosta, Trebesin

– u terminu od 08 do 09 sati: Potrošači od Novosadskom prema semaforima na Toploj, ulice Braće Grbića, Njegoševa

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Čokrlije, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Cerovići-Muslići, Zminac, Gevčina-Tusto, Rasovo, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Pisana Jela, Šljemena, Barice, Džukeljska Jama, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Rasovo-Francuska Mahala

– u terminu od 08 do 12 sati: Ul. Radomira Medojevića, Prvomajska ulica, Radnička ulica, dio ulice Šukrije Međedovića

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Merkator, Vinilplast, Lelo, Matino, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

– u terminu od 12 do 15 sati: Ostrelj

– u terminu od 09 do 14 sati: Tomaševo

– u terminu od 15:30 do 16 sati: Merkator, Vinilplast, Lelo, Matino, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:  Selišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka Mušovića, Paljevine, Ski centar 1450, Ljevišta, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

– u terminu od 08 do 15 sati:  Drijenak, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Repetitor RDC-a, Velje Duboko, Raško

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Stevanovac, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva

– u terminu od 09 do 15 sati: Juškovića Potok

– u terminu od 09 do 15 sati: Rudnica

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Velika

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Jalanica, Dio Sela Sinanovića Luke

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor, Dio sela Vrbica, Selo Paljuh

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

– u terminu od 10 do 13 sati: Kompletno područje Opštine

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

– u terminu od 10 do 13 sati: Hemiska industrija Polieks,Sela:Babino,Drgosava,Zagrađe i  Dio sela Goražde (potrošači koji se napajaju sa TS-ca 10/0,4kV Goražde1 ,Goaržde 3(Vodovod) i Goražde 4)

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:  Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:  Goransko, Mratinje

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 23. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine, dio Donje Gorice- dio ul. Lješkopoljska, Bora Tamidžića, Dušana Duće Mugoše, Desanke Maksimović, dio Bulevara 21.maj kao i dom zdravlja i vrtić, dio Momišića iznad škole i vrtića- dio ul. Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i 18.jula

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, Regionalni vodovod, Ponari i Vukovci

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, ,Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dobrske Župe, Dodoši, i Žabljak Crnojevića, dio Dobrske Župe i  Đalci

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Savović, Velmont, dio Livada Bandića, dio Lužnice, Baloče, Oraovića, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Ćafa, dio Komunica

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Somina, Srijede

 

Bar

– u terminu od 15 do 16 sati: Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane

– u terminu od 09 do 10 sati: Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane

– u terminu od 09 do 14 sati: Brčeli

– u terminu od 08 do 14 sati: Oćaš

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Štoj i Paratuk, Kratkotrajno: Kolomza, Pistula, Briska Gora, Gač, Zoganje, Darza, Sv.Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine i Reč, Donji Rastiš

– u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja oko Pijace

 

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Golubovići

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Kavač, dio potrošača

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije – Dragalj, Prčanj – Šarena gomila, Dobrota – Studentski dom, potrošači oko njega

 

Tivat

– u terminu od 08:30 do 15 sati(kratkotrajni prekidi): Potoršači oko trafostanice 110/35 Tivat u Gradiošnici

– u terminu od 12 do 16 sati(kratkotrajni prekidi): Potrošači oko Osnovne Škole Drago Milović i vrtića, dio potrošača Donje Lastve, kratkotrajni prekidi

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači oko Matkovića mosta, Trebesin

– u terminu od 08 do 09 sati(kratkotrajni prekidi): Srbina, Crveni Krst, Topla 2

Bijelo Polje

– u terminu od 09:30 do 16 sati: Potoci, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Brestovik, Pašića Polje, Femića Krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Poda, Bioča, Trubina, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš

– u terminu od 08 do 16 sati: Nikoljac, Rasovo Resnik, Cerovo, Prijelozi, Pavino Polje, Livadice, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Merkator, Vinilplast, Lelo, Matino, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

– u terminu od 15:30 do 16 sati: Merkator, Vinilplast, Lelo, Matino, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati:  Sjerogošte, Petrova Ravan, Suva Gora, Đuđevina

– u terminu od 09 do 16 sati:  Vrujca, Ravni

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica

– u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Vrela

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati:  Dio sela G.Rženica

 

Rožaje

– u terminu od 10 do 12 sati: Sela: Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Selo Gržica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio Sela Sinanovića Luke

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, Selo Babino

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:  Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje

– u terminu od 14 do 15 sati: Crkvičko Polje, Žeično, Babići, Barni Do, Šarići, Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati, Kneževići, Tara – Grab, Brijeg, Paklice, Šćepan Polje – Granični prelaz

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

  • 28/11/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio