Servisne informacije za 19. maj

 Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 19. maja,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 03:30 do 05:30 sati: centar grada, dio Zlatice, Zagorič, dio Momišića i Malo Brdo;

– u terminu od 05:30 do 07:30 sati: Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Orasi, Krusi, Popratnica, Draževina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol, Termoelektro, dio oko Cijevne, hladnjača „Krstović“, Balijače, benziske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, servis „Vujačić“, hladnjača „Novaković“, Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale, Grbavci, Lekići, Donji Kokoti i Mont karton;

– u terminu od 07:30 do 09:30 sati: dio Zlatica, Mosor, Peuta, Smokovac, Gornja i Donja Vrbica, repetitor – Sjenica, dio Meduna, Gornji i Donji Rogami, Miletine Njive, Vranjske Njive, dio Veljeg Brda, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola Strana i dio područja u okolini trafostanice 220/110 kV „Zagorič“;

– u terminu od 08 do 16 sati: Potoci, manastir „Duga“, tunel „Duga“, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine;

– u terminu od 09 do 17 sati: Gornji Kokoti, Šteke i Beri;

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Gornje Gorice oko Vinopodruma;

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrada Univerziteta u ul. Nikca od Rovina, ul. 18. jula i dio Vranića.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Grlića, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići,  Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija – Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina i Markovina (prekidi u napajanju  u trajanju do 30 minuta);

– u terminu od 07:30 do 16 sati – Malenza, Bandići i Đeđezi;

– u terminu od 07:30 do 15 sati   – Kopilje.

 

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj (kratkotrajni prekidi u napajanju električnom energijom);

– u terminu od 08 do 15 sati – Vladne i Dubrave.

 

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 12 sati – Norin;

– u terminu od 07:30 do 16 sati   – Lipova Ravan;

– u terminu od 12 do 16 sati – Rvana Gora.

 

Plužine

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Crkvičko Polje donje, Kolo Jerinići, Nikovići, Bojati i Kneževići.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 12 sati: područje oko Kanli Kule prema Autobuskoj stanici, ulice Sima Matavulja i Desete hercegovačke i rezervoar – vodovod Kanli Kula (kratkotrajni prekidi u napajanju električnom energijom);

– u terminu od 11 do 14 sati: Stari grad i okolno područje, ul. Kralja Tvrtka, ul. Save Kovačevića, ul. Marka Vojinovića, ul. Marka Cara, Trg Belavista, ul. Luke Matkovića i Hercega Stjepana (kratkotrajni prekidi u napajanju električnom energijom);

– u terminu od 14 do 16 sati: Zelenika, područje od Pošte do OŠ „Ilija Kišić“ uz magistralu, Đačka ulica i Sunčana obala (kratkotrajni prekidi u napajanju električnom energijom).

– u terminu od 08 do 17 sati: Hotel Park, Kamenari i Jošica.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje;

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 09 do 12 sati – Prčanj i Šarena Gomila;

– u terminu od 09 do 14 sati: Risan, Mala, Smokovac i Češke barake.

 

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati – Donji Pobori.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati – dio naselja Tomba  u blizini  perionice “Osmanagić” i servisi u blizini.

 

Ulcinj   

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bratica, Salč, Valdanos, Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala, Kruče Hije, Krute Duraku, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč, pekara „Krute“, pumpe Klezna, Gornja i Donja Klezna.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Zaboj.

                                            

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati – Međuriječje.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Vrh, Radulići, Crnča, Ivanje, Godijevo, Goduša, Ličine, Vrh, Sipanje, Sušica, Moravac, Osmanbegov Selo, Đalovići i Babića Brijeg;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, granični prelaz, Kumanica, Franca, Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Potrk, Obod i Žaljevo;

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Dobrinje, Kanje, Dobro Brdo, Mioče, Dobrakovo, granični prelaz, Gostun, Metanjac, Dolac i Orahovica;

– u terminu od 09 do 15 sati: Stožer, Medanovići, Brestovik, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Gorice, Kovren, Bliškovo, Crhalj, Ravna Rijeka, Majstorovina, Slijepač Most, Pali, Tusto, Gevčina, Mijatovo Kolo, Jabučina i Okladi.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Otilovići, Lukavice i Koši Do.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati – Uskoci i Pitomine.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Meteh i Jara (kratkotrajni prekidi u napajanju električnom energijom);

– u terminu od 09 do 14:30 sati –  Babino Polje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 18/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio