Servisne informacije za 17. februar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 17. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Pelev Brijeg, dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića (Slovačka ulica), Petrovići, dio ul. Ratnih veterana i dio Kakaricke gore iznad kasarne, zgrade na platou nekadašnjeg Duvanskog kombinata.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Zabjela oko stadiona Titeksa.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Bogićevići, Valeta, Slap Zete, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova   (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Viš, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i želj.stanica Ostrog.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Crnagoracop, Gimnazija, Grlić, Kasarna, Glavica, Zagreda, Branelovica, dio Orje Luke, Filendar i Okov (kratkotrajna isključenje u navedenom periodu).

– u terminu od 09 do 13 sati: Velje Polje, Sladojevo Kopito, Oraška Jama, Voštar, Stefani, Đurović, Garmin, Ramini, Montenimaks, Fru Monte, Komunalno i Vuković.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane.

– u terminu od 08 do 15 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

– u terminu od 08 do 14 sati: Ljubotinj.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Bršno.

– u terminu od 08 do 17 sati: Norin, Grahovac i Nudo.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Prisoja.

– u terminu od 07:45 do 17 sati: Rokoči.

 

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Plinara, Mainska ulica, Dio ulice II, Ulica XII, dio ul. Filipa Kovačevića od br 20 do broja 26, Dio ul. Babilonija preko puta nove Osnovne škole.

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Bečića, Miločer, Sveti stefan, Reževići, Perazića DO Skočiđevojka, Kamenovo, Rafailovići, Lazi, Podkošljun, Maini, Babilonija, Adok, Sv petka, Podostrog, djelovi Petrovca (Naizmjenična isključenja u trajanju do 15 minuta po izvodu)

 

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Dizel Depo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošačo na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, TS-Z Drina Kameno, STS Velji Grad, STS Crni Rt.

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom.

– u terminu od 08 do 09 sati: Zgrada H14, Televizija Bar, Radio Bar, Zavod za zapošljavanje.

– u terminu od 10 do 14 sati: Svi potrošači sa područja Đurmana

 

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Šas 2 – Peraj.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Naselje Bratstvo i Jedinstvo.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Sveti Stasije-dio potrošača.

– u terminu od 09 do 12 sati: Krivošije.

– u terminu od 10 do 13 sati: Pelinovo, Grbalj.

– u terminu od 09 do 14 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaji.

– u terminu od 09 do 13 sati: Glavati, dio potrošača.

– u terminu od 11 do 14 sati: Stoliv-dio potrošača.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

– u terminu od 11 do 12 sati: Gomila, Igalo-područje oko dječijeg vrtića i dječije bolnice  i područje oko bazena Bazena.

 

Plužine

– u terminu od 09 do 13 sati: Zabrđe

– u terminu od 12 do 13 sati: Smriječno.

– u terminu od 12 do 13 sati: Smriječno.

 

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dio sela Trepča.

 

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio sela Dapsiće, dio sela Bubanje i selo Kurikuće.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dubrave, Kukulje, Sela i Livadice.

– u terminu od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir.

– u terminu od 10 do 16 sati: Nedakusi, Gornja Lipnica, Kruševo, Pisana Jela, Rakonje i Džefića Brdo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Brzava, Femića Krš, Kaševari, Kostići, Laholo, Pašića Polje, Prijelozi, Zagrad, Žurena, Dubovo, Potoci, Crnča, Ivanje, Radulići, Godijevo, Goduša, Vrbe, Kradenik, Sipanje, Ličine, Sušica, Lazovići, Osmanbegovo Selo, Dupljaci, Čampari.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ivanje.

– u terminu od 09 do 12 sati: Godijevo Pepeljci.

– u terminu od 08 do 12 sati: S 4.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Štitarica.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Cerovica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lugovi, Oćiba, Pčinja i Crkvine.

– u terminu od 08 do 14 sati: S 3.

 

Petnjica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Selo Kalica.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Gornje Jugovo, Okazion Laković, Bušnje, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće.

– u terminu od 10 do 14 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Radjevići, Mironići, Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Savine Vode, Potkovač, Rajišići, Djuli, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Djakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 13 do 15 sati: Naselje Šula, Gradir Montenegro, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Cestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krčevine, Dužice, Stražice, Plansko, Vukšići.

 

Rožaje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio sela Biševo.

 

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Selo Završ i dio sela Đurička Rijeka.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 13 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Trepča, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska.

– u terminu od 09 do 17 sati: Rasova.

 

Šavnik

– u terminu od 10 do 14 sati: Dobra Sela, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Previš, Borovac, Vrtoč Polje, Bukovica.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Cetinje

– 17.02. – 22.02. – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad

– 17.02. – 22.02. – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići, Jastreb i Gruda.

– 18.02. – 21.02. – STS Zip, STS Begovine, STS Tomaševići 1, STS Široke Lazine i STS Lazine Spomenik.

Berane

– 17.02. – 22.02. – Kurikuće i Trepča.

Kotor

– 17.02. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 17.02. – 22.02. – DV Krute i DV Mavrijan.

Nikšić

– 17.02. – 22.02. – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS-Prisoje, STS-Grahovac i STS-Nudo 1.

Bijelo Polje

– 17.02. – 22.02. – Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici,  Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje 1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Lukoil, Konatari, Metanjac, Unevina, Unevina nova, Gostun, Granični prelaz i Dobrakovo.

 

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

 

Ulcinj

– 19.02 – Vladimir (Zenelovići).

– 20.02. i 21.02. – Vladimir (D. Klezna)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

  • 26/02/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio