Servisne informacije za 15.oktobar

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 15. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i  Bukumirsko jezero

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: područje Bratonožića, Jelin Dub, dio Vulevića, ul. Miloja Pavlovića, Sitničke, Kargujevačke, Ivana Cankara, dio Cijevne

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Akšabanovići, dio Vulevića, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići (kratka isključenja u navedenom periodu)

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamučevina, Begovine, Plana i privatne firme Kovinić i Strahinjić

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Šišković, Radijatori, Sloles, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Pažići, Mermer I Lalevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Malenza, dio Studenog

 

Cetinje 

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Ljubotinj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Vrela

                                                                                         

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vilusa, Krstac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko, FEP, Okrajci

 

Bar        

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Market “Voli” u Sutomoru, restoran “Jug” i potrošači u blizini restorana, Makedonska ulica,  Požarevačka ulica  i područje oko vatrogasne.

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Tomba, Aragana, Perčobići, donje Zaljevo, Kamenolomi Put Bar i Kamenolom ZIB-a .

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Požarevačka ulica, Borska ulica i  Bulevar Revolucije br 1.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gornji Murići, Donji Murići i Pinčići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gluhi do, Limljani, Litine, Karuče i Pozanje.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: područje oko restorana “BB”  i dio potrošača na plaži oko restorana “Forest”

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Pistula, Gač, Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine, Reč

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Škaljari gornji

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dragalj – Krivošije

 

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Turion, Podi, Topovi, Pjesak, dio Sasovića

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sutorina -oko bivše željezničke stanice, škole u Sutorini

                                            

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Kralje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Selo Rijeka Marsenić

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Fejzići

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dio sela Vusanje                                          

                                            

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Džukeljska Jama, Goduša, Boljanina, Pali, Tomaševo, Čokrlije, Sutivan, Strojtanica, Rakonje, Osmanbegovo Selo, Reljin kamen, Goduša Rebronje, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino Polje, Grubješići, Kičava, Bijeli Potok, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Stožer, Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Kisela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Orahovica, Kneževići, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Brčve, pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Obrov, Sutivan, Zaimovića livade

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mojkovačka ulica, Srđevac

-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Šolje

 

Kolašin 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Repetitor ‘Zekova Glava’

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ski Centar 1600, Tunel Klisura, Rijeka Mušovića, Repetitor ‘Zekova Glava’, mHE Paljevinska, Suva Gora, Trmanje

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Teritorija Opštine Kolašin

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stevanovac

                                            

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari

 

Šavnik  

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare, Korita

                                            

                                             Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 27/10/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio