Servisne informacije za 14. septembar

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 14. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Bioča, Gornje i Donje Mrke, Crkvice, Ras, Podsić, Blizna i Petrovići;

– u terminu od 09 do 16 sati – dio Donje Gorice (dio ul. Lješkopoljska, ul. Bora Tamidžića, ul. Dušana Duće Mugoše, ul. Desanke Maksimović, dio Bulevara 21. maj kao i dom zdravlja i vrtić;

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoštica, dio Maslina (dio ul.  Skopske, ul. X crnogorske brigade, ul. Ruđera Boškovića,  Sarajevska ul, Carev Laz, ul. Đulje Jovanova i ul. Tripe Kokolja;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Konika oko OŠ Marko Miljanov.

 

Danilovgrad

– ODLOŽENO: u terminu od 14 do 20 sati: dio  Grlića, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Gruda, Begovine, Gruda GSI, Zip,  Jabuke, Donji i Gornji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, dio Markovine, Vinarija Ravil, Bandići, Malenza i Đeđezi;

– u terminu od 14 do 15 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i  dio Lazina;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Grlića i dio Gornjih Martinića (Pištet).

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Podgor, Građani, Višnjica i pumpe cetinjske.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – Bjeloševina i Praga.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati – Goransko (FEP).

 

Ulcinj

– u terminu od 09 do 14 sati: Čeluga, Tomba, Donje Zaljevo, Perčobići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šišovići, Gluhi do i Limljani.

 

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati – Prčanj (Glavati);

– u terminu od 09 do 10 sati – Gornji Škalajri (od crkve Gospe od snijega do Dubokog dola);

– u terminu od 10 do 11 sati – Škaljari  (naselje iznad zatvorenog bazena);

– u terminu od 09 do 12 sati – Grbalj (Dub).

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati – Prijevor, Malta Beci, Lučići i Konjevići

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Potoci i Livadice.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati – Jasenova;

– u terminu od 08 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte i Fabrika vode.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Žari (Brezovac).

 

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Jakupov Grob;

– u terminu od 10 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica i Raćevo;

– u terminu od 13:30 do 15 sati: Zbljevo, Komini, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Živinska Farma-Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex-Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, pilane Dragaš i Klačar, Zeleno Borje, Delić, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – (moguća isključenja u navedenom terminu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići i Zekavice (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 09 do 17 sati – Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 09 do 17 sati – Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Meljak, Višnjica i Zahum;

– u terminu od 12 do 14 sati: repetitor „Gradac“, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Orlja;

– u terminu od 14 do 16 sati: naselje Šula, Gradir Montenegro, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići i Plansko.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica i Nadgora.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Božiće;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – selo Gornje Luge, Gračanica, dio sela Ulotina, Kruševo, Zoriće i sela Đulići.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Trpezi i dio sela Šekular;

– u terminu od 09 do 14 sati – dio gradskog jezgra (Polimska ulica, ul. Krsta Bajića i 29. novembra, Obalsko naselje, Novo naselje i naselje Pešca.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Velika.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica;

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel „Turjak“, Ski lift, Dedeići, Baza, Mujevići – Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

 

  • 23/09/0400
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio