Servisne informacije za 09.jun

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 09. jun, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18.februara, dio ul. 8.marta od Čepuraka do Krivog mosta, stara Medicinska škola i dio oko nje, dio ul. Ljubljanske, dio ul. Arsenija Boljevića i dio ul. Dr. Ljubomira Rašovića

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio Bulevara Ivana Crnojevića(od Milenijuma do ulice Balšića), dio ul. Slobode i dio Njegoševe ulice

 

Tuzi       

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stanaj Adžaj

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Jama Žarića, Dolovi komanski

 

Plužine 

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Zukva, Stubica, Krivodo, Miletići, Ravno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brljevo

 

Nikšić   

-u terminu od 8:15 do 15:00 sati: Vraćenovići

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Kuta, Morakovo, Dučice, Vasiljevići, Bjeloševina

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Velimlje, Marina Glavica, Prigradina, Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Šljeme, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Drenoštica, Vitasojevići

              

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Besa, Gornji Murići, Donji Murići, Pinčići, Gornji Šestani, Đuravci, Marstijepovići, Krnjice, Donja Seoca, Raduš, Gornja Seoca, Godinje

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio starog grada kod hotela Palata Venezia, Donji Rastiš

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: LJuta centar i dio prema Orahovcu

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota-  Od Biologije mora do crkve Sv. Matija

 

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Sutorina- Prijevor, Beci, Lučići, Malta, Kamenari, Đurići

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Bijela, Bijela Školjka, Bjelska vala, Hotel Delfin,  povremnei prekidi

                             

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Vlah, Boljanina, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Reljin kamen, Livadice, Kradenik

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Nikoljac – Ribnik

-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Bistrica – Kostenica

 

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Žari – Mačkate

 

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Babljak, Rogobore

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela

                                            

Berane 

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati:Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice,Kurikuće,Glavaca,Vuča i katun Jelovica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Babino,Drgosava,Zagrađe i  Dio sela Goražde

 

Petnjica              

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela-Savin Bor, dio sela Lagatori

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela-Tucanje

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela-Murino

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela-Seošnica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio selo Kačapore, dio sela Kurbadovići, dio sela Bać, Murići, Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont separacija, Kajevići, TV Repetitor, Džudževići

              

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče, Potoci

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Male Krće

 

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Pošćenski kraj, Štičije, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Bare

                             

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

  • 31/07/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio