Servisne informacije za 05. maj

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 05. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, ulica 18. jula i dio Dalmatinske ulice.

– u terminu od 09 do 18 sati: Veruša.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 13 sati: Kopilje, Gostilje, Rujišta, Vukotica, Dobri Do, Radovče i Seoca.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Šume, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo.

– u terminu od 08 do 17 sati: Tupan, Donji Klenak, Gornji Klenak.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Marina Glavica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža, dio Gračanice, dio Ozrinića, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica,naselje Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Ramond, Rampa Boksita.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Briske, Livari, Tejan, Koštanjica, Matguž, Bar bilje, Kacići, Runje, Bobovište i Bljace.

– u terminu od 09 do 14 sati: Arbneš.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Kruče Hije, ispod hotela Vidikovac.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Mokrine – Lazaravići i Svrčuge.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jošanica i Kralje.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Budimlja, Maste i dio sela Goražde.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bare Kraljske.

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi.

– u terminu od 15 do 19 sati: Gornja Lijeska.

– u terminu od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

 

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati: Marića Luka.

 

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mrtvo Duboko i Bulje.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kalica.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Meteh.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

 

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pripe, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračenovac.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Bralića.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 11/05/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio