Servisne informacije za 01. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 01. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.

– u terminu od 08 do 16 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, dio Tološa- Ceklinska ulica, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i ul.Trifuna Đukuća, ul. Džordža Džeksona, dio Tološa- naselje preko puta Volija prema Bloku 9, dio Donje Gorice-ul. Raka Mugoše.

 

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

– u terminu od 10 do 14 sati: Čevo.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje)

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Praga, Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 13 sati: Krivošije, Dragalj, Malov do.

– u terminu od 09 do 14 sati: Peluzica i naselje oko MUP-a

– u terminu od 10 do 13 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripuna i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Ulotina.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Praćevac i planinski katun Jelovica.

 

Bijelo Polje

 

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Grančarevo donje, Grančarevo gornje.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: (Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Gubavač, Lukoil, Konatari, Unevina Nova, Unevina Stara, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun, Kanje, Dobrinje 1, Dobrinje 2, Dobro Brdo, Mioče, Pumpa Europetrol, Sutivan Škola, Orahovica Gornja, Orahovica Donja)

– u terminu od 09 do 10 sati: Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava, Grubješići

– u terminu od 09 do 15 sati: Medanovići, Crniš, Jabučino, Okladi, Stožer, Ćukovac.

– u terminu od 14 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava, Grubješići, Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi.

– u terminu od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Stevanovac , Slatina , Kaludra , Bistrica, Dobrilovina, Siga.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mateševo.

– u terminu od 09 do 13 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari, Crni val.

– u terminu od 09 do 14 sati: Smrčije.

– u terminu od 09 do 15 sati: Milicija.

 

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići , Plunca, Babići, Ggrahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Knfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Biševo.

 

Šavnik

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Fabrika vode ”Diva” u Gusarevcima, Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Rudinovača.

 

 

  • 01/03/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio