Servisne informacije za 01. decembar

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 01. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Zagoriča oko škole – dio ul. Iva Andrića, ul. Jaroslava Čermaka, ul. Bokeljske mornarice, ul. Velimira Stojanovića, ul. Vita Nikolića, dio Tološa- Ceklinska ulica, dio ul. Marka Rašovića, Vlada Raičevića, Boška Buhe, dio Gornje Gorice-dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu

dio Bioča.

 

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje i Donje Drume, Ramza Ćaf, Spinja, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje).

– u terminu od 08 do 16 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Podanje, Klikovače, dio Novog Sela, Komunice, Grbe i firme Forneti, Art stone, Pirela, Darkvud, Rakočević, Čakarević i Klin max (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Daljam i Zagreda.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu).

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati: Praga.

– u terminu od 08 do 17 sati: Klenak.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Vrzipov Do.

 

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

 

Budva

– u terminu od 07:30 do 19 sati: dio naselja Čučuci.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota, Sv. Stasije, od Crkve Sv. Stasije do Raškovog Brijega i od zgrade “Urbing” do Kavalina.

– u terminu od 09 do 13 sati: Turist B, naselje od Fakulteta za pomorstvo do Gradske plaže.

– u terminu od 10 do 13 sati: Nalježići, Dub, Pelinovo, Majdan Tujko, Odže, Koložun, Mirac i Čavori.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Ivana Milutinovića od Posejdona do O.Š. “Boško Strugar”.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 11 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Prisoja (potrošači koji se napajaju sa STS Prisoja 2) i Izbjegličko naselje Kraštica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica i dio sela Ulotina.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Dapsići.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Loznice, Tomaševo, Ćukovac, Božovića Polje-Slijepač Most, Lozna, Crhalj i Banje Selo.

 

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Cerovica.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 16 sati: Krasića Strana.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornja Polja.

 

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

 

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Milakovci, Pliješ, Jakupov Grob, Boljanići.

– u terminu od 07:30 do 18 sati (moguća kratkotrajna isključenja na početku i na kraju radova): Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli.

– u terminu od 08 do 15 sati: Brvenica, Sirčići i Premćani.

 

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Gornja Lovnica i ul. Mustafe Pećanin (mahala Fetahovića).

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati: Ninkovići.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Mljetičak i Dobra Sela.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 18/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio