Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 23. oktobra,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati (30 min): Zabjelo (ul. Voislavljevića, ul. Radosava Burića, 27. marta, Princeze Ksenije, Blažene Ozane, Romanovih, Iva Vizina, Mladena Mladenovića, dio ul. Kralja Nikole), škola 1. Jun, Montefarm, novo naselje ispod Ljubovića,  dio oko Krivog mosta (ul. 8 marta, dr. Vukašina Markovića, kolektor i naselje oko njega) dio Dahne, Pobrežje  i dio grada oko Gintaša i željezničke stanice (dio Bul. Save Kovačevića, ul. Mitra Bakića, Bracana Bracanovića, Bul. Ibrahima Dreševića i ul. 4 jula), plato nekadašnje Kamionske pijace (Bul. Vojvode Stanka Radonjića), Trgovinska i Ekonomska škola,  Pekara Impek, restoran Plantaže, Uprava prihoda,Uprava za nekretnine,  Ekotoksikološki zavod, Carinski terminal, Zetatrans i Novi Duvanski kombinat.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Šušunje i Beglaci.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zabjela (naselje između ul. Kralja Nikole i Radosava Burića), dio ul. Ratnih veteran, dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline i dio Bera.

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrade u ul. Sima Barovića preko puta Ruskih kula.

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio Mahale oko šljunkare.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Donje Polje i Ponora.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 18 sati: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

– u terminu od 10 do 15 sati: Donji Zagarač.

– u terminu od 08 do 15 sati: Markovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Lalevići.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Tospude, Rokoči, Repetotor, Trešnjevo, Grahovac, Spila i Prisoja.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje i Praga.

– u terminu od 11 do 16 sati: Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica i Rudnik Zagrad.

– u terminu od 08 do 12 sati: Gračanička, Stubička, dio Kličeva, dio Školske, dio Bulevara 13 jul i Šljunkara.

 

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Drobnići i dio naselja Drobni pijesak.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: naselje Perovići i dio donjeg dijela Buljarice.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokrine , Kruševice i Vrbanj.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: područje od Markovog Rta do kraja Stoliva i Dobrota – potrošači od studentskog doma do Doma zdravlja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornj Morinj, Svrčak, Bakoči, Bunovići i Repaji.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 17 sati: Ambula, Fraskanjel, Štodra, Lisna Bori,Selita, Šas, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Draginje, Sukobin i Đonza.

 

Berane

– u terminu od 09 do 10:30 sati: dio gradskog jezgra.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve.

– u terminu od 10 do 15 sati: dio sela Goražde.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: DV 35 kV Čokrlije (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer);

– u terminu od 08 do 18 sati: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

– u terminu od 08 do 18 sati: Boljanina;

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Majstorovina;

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Ravna Rijeka;

– u terminu od 17 do 18: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 09 do 12 sati: Kanje;

– u terminu od 09 do 14 sati: Poda;

– u terminu od 15 do 17 sati: Drnadari.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Razboj-Žari;

– u terminu od 09 do 14 sati: Pržišta;

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića Lug, Drndari), Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Redice, Dragovića Polje, Starče, Bojići, Ljevišta, Bare, drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari, Ravni, Gornja i Donja Rovca.

 

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Kalica, dio sela Lagatori i dio sela Trpezi.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Glavice.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Otilovići i Pliješevina.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Lovnica i dio sela Bašča.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Polje, Dubrovsko i Rudo Polje.

– u terminu od 09 do 18 sati: Uskoci i Mala Crna Gora.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Merulja.

– u terminu od 09 do 18 sati: Uskoci i Mala Crna Gora.

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Berane (od 21 do 25.10.)

Šekular, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica i Lužac.

 

Šavnik (21 do 26.10.)

 

21., 22. i 25.10.

– Bijela

– Miloševići

– Kruševice

 

  1. i 24.10.

– Rudo Polje

– Dubrovsko

– Gornje Polje

 

24.10.

– Duži

– Kutnja Njiva

– Komarnica

– Kozarica

– Pošćenje

– Petnjica

 

Nikšić (od 21.10. do 25.10.)

Ponedjeljak-MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Utorak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Srijeda- MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Cetvrtak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Petak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

 

Danilovgrad (od 21.10 do 25.10.)

22.10.

– Kujava

– Bogmili

 

  1. i 23.10.

– Zagorak

– Tunjevo

– Ažin Most

– Dobro Polje

 

  1. i 25.10.

– Pješivački Do

– Ržišta

– Frutak

 

Bijelo Polje (od 21.10 do 25.10.)

– Barice

 

Bijelo Polje 21. i 24.10.

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 21. oktobra do petka 25. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Podgorica 21.10. – 25.10.

– Donja Gorica

– Borisa Kidriča 22

– Bulevar Save Kovačevića

– Pavlovine

– Beri

– Kosmajska 137

 

Danilovgrad 21.10. – 25.10.

– Frutak

– Zagorak

– Tunjevo

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 12/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio