Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedjeljak 21. oktobra,  bez napajanja električnom energijom će ostati: 

Podgorica

-u terminu od 04 do 05 sati (moguća kratkotrajna isključenja): Momišići, Tološi, Mareza, Vranići, Blok V i VI, Kruševac, Duvanski kombinat i naselje oko njega , fabrika “Elastik”, Farmaci, Donja i Gornja Gorica,  Delta,  Siti kvart, fabrika “Radoje Dakić”,  naselje iza “Radoja Dakića”, Blok IX, naselje uz Nikšičku magistralu, dio potrošača oko nekadašnje Mljekare i dio grada preko Morače ( dio ul. Vasa Raičkovića, Sverozara Markovića, Moskovske i dio Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Džordža Vašingtona)

-u terminu od 08 do 16 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Bloka 30 u ul. 27. marta

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa (ul. Ceklinska, dio ul. Tivatske, ul. Vlada Raičevića i dio Kotorske ulice)

-u terminu od 08 do 18 sati: Dio Pavlovina iza UDG prema Berima

-u terminu od 09 do 16 sati: dio Spuža: Škola u Spužu, ZIKS, Grbe, Benziska pumpa Spuž, private firme: Kalezi, Carine, Svinjogojstvo, Azilanti, Monteks, Vada, Mlin Jastreb I Šajo, Željeznička stanica Spuž, Pržine i Ćukovac.

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati:  Zaslap, Nudo

-u terminu od 09:00 do 16:30: dio Grahova, Grahovsko Gornje polje

-u terminu od 08:00 do 16:00: : : Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga

-u terminu od 08:00 do 16:00: Petrovići

-u terminu od 08:00 do 18:00:  Grahovac

 

Plužine

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati:  Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

-u terminu od 14:00 do 15:30 sati:  Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

 

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 08 do 15 sati: Koljat i Kosić

-u terminu od 08 do 18 sati: Frutak i Zagorak

 

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

 

Ulcinj

-u terminu od 08:00-15:00 sati:  Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

 

Bar

-u terminu od 08:00 – 15:00 sati: Potrošači u Nišicama koji se napajaju sa TS “NIŠICE” povremeno će se isključivati do po 30 minuta

 

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota-područje od Studentskog doma do Doma zdravlja

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 09 do 15 sati: Morinj,Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

 

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 09 do 14 sati: Njivički put

-u terminu od 08 do 09 sati: Igalo dio potrošača oko centra i potrošači oko Petlje

-u terminu od 13 do 14:30 sati: Baošići, Đenovići, Kratkotrajni prekidi u trajanju do 3 minuta

-u terminu od 14 do 15:30 sati: naselja Bijela i Kamenari, Kratkotrajni prekidi u trajanju do 3 minuta

 

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Donje Luge

-u terminu od 09 do 11 sati: dio sela Štitari

 

Petnjica

-u terminu od 09 do 11 sati: selo Lazi

 

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Mašnice

-u terminu od 09 do 11:30 sati: dio sela Brezojevice

 

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela SInanovića Luke

-u terminu od 09 do 14:30 sti: dio sela Bašča

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 08:00 do 09:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u  terminu od 08:00 do 18:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 08:00 do 18:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

-u  terminu od 08:00 do 12:00: Rasovo;

-u  terminu od 09:00 do 13:00: Pavino Polje;

-u  terminu od 10:00 do 15:00: Stožer;

-u  terminu od 17:00 do 18:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

 

Mojkovac

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Gornja Polja;

 

Kolašin

-u  terminu od 08:00 do 17:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);

-u terminu od 09:00 do 17:00: DV 10 kV Trebaljevo (Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Fabrika vode, Sjerogošte);

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Višnje

 

Pljevlja

-u terminu od 10:00-16:00 sati:  Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke,  Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza, Vlaovina, Ćirovići, Ljutići,  Podborova i Zelena stijena

-u terminu od 09:00-18:00  sati: Hoćevina

-u terminu od 09:00 – 11:00 sati: Bučje

 

Žabljak

-u terminu od 08:00 – 18:00 sati: Merulja

-u terminu od 09:00 – 18:00 sati: Uskoci, Njegovuđa, Koča Do

 

Šavnik

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Berane (od 21 do 25.10.)

 Šekular, , Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica, Lužac

 

Šavnik (21 do 26.10. )

 

21, 22 i 25.okt

BIJELA

MILOŠEVIĆI

KRUŠEVICE

 

23 i 24.okt

RUDO POLJE

DUBROVSKO

GORNJE POLJE

 

24.okt

DUŽI

KUTNJA NJIVA

KOMARNICA

KOZARICA

POŠĆENJE

PETNJICA

 

Nikšić (od 21.10. do 25.10.)

Ponedjeljak-MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Utorak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2  .

Srijeda- MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Cetvrtak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Petak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

 

Danilovgrad (od 21.10 do 25.10.)

22.10

KUJAVA

BOGMILI

 

22 I 23.10.

ZAGORAK

TUNJEVO

AŽIN MOST

DOBRO POLJE

 

25 I 25.10.

PJEŠIVAČKI DO

RŽIŠTA

FRUTAK

 

Bijelo Polje (od 21.10 do 25.10.)

Barice

 

Bijelo Polje 21 i 24.10.

Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje , Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica,  Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

 

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 21. oktobra do petka 25. oktobra,  biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Podgorica 21.10. – 25.10.

– Donja Gorica

– Borisa Kidriča 22

– Bulevar Save Kovačevića

– Pavlovine

– Beri

– Kosmajska 137

 

Danilovgrad 21.10. – 25.10.

– Frutak

– Zagorak

 

U toku radova na ugradnji novih brojila,  objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 12/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio