Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 20. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Golubovaca, Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio ul. Nikca od Rovina, dio ul. Mila Radunovića i dio Belvederske ulice.

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrade na uglu ul. Vlada Ćetkovića i Nove Dalmatinske.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Milice Vučinić, dio Vuka Karadžića, Andrije Kovačevića, Sima Šobajića, Voja Samardžića, dio ul. Blaža Jovanovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac,  Vidrovan, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje i Praga.

– u terminu od 08 do 18 sati: Zaslap i Nudo.

– u terminu od 09 do 12 sati: Agromont.

– u terminu od 09 do 17 sati: Petrovići.

– u terminu od 11 do 15 sati: Dio Dragove luke, Šišovik, Relejska, Durmitorska, Bistrička i Kamenička.

– u terminu od 12 do 15 sati: Dio Dragove luke, Krš, Tovićka i Hajdučka.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati (19.09. – 21.09.): Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.

 

Tuzi

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja,  Kremza, Skorać, Karaula  Jagoda, Helnica, Nobom,  Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

 

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati (povremeno će se isključivati po 30 minuta): Ul. Popa Dukljanina broj 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 11, Ul. Maršala Tita broj 5, 16, 22, 24, 32 i 42 i Banka CKB, Podgforička i Prva i Ul. Jovana Tomaševića broj 15 i 25, zgrada gdje je Unika osiguranje

 

Budva

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Mažići, Lapčići, Stanišići, Di Bar, Brajići, Duletići, Pobori i Gornji Pobori.

– u terminu od 12:30 do 14 sati: Medigovići i Novoselje.

 

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 14 sati: naselja Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

– u terminu od 08 do 09 sati: Dom Zdravlja, Zgrada MUP-a, Topla 2 i Topla 3.

– u terminu od 09 do 12 sati: naselje Žvinje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Đonza, Sukobin,Donji i Gornji Kravari, Podstegvaš, Draginje, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel.

 

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo,                                                             Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 08 do 18 sati: Bistrica Boturići, Bistrica-Dolac, Kostenica-Nova TS, Unevina-Gošin most, Podbrežje, Konatari i Sutivan.

– u terminu od 17 do 18 sati: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Pješčanica.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Brezojevice.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići i Barni do.

 

Rožaje

– u terminu od 10 do 14 sati: sela Sređani,Bačevac,Seošnica,Koljeno,Bralići,Dedeići,Mujevići,Skarepača,Baza,Bogaje,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma i Ski Lift.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Šljivansko, Pliješevina i Otilovići.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Bijela, Miloševići i Kruševice.

– u terminu od 09 do 18 sati: Strug, Seoca, Malinsko i Manastir Podmalisnko.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata od 16-20.09. u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Šavnik (od 16 do 20.09.)

16 i 17.09.

Rudo Polje, Kutnja Njiva, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži

17.09

Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica

18 i 19.09.

Mokro, Gradac

19 i 20. 09.

Bijela, Miloševići, Kruševice

 

Berane 16.09.

– Šekular

 

Berane 17.09.

– Šekular i Lukin Vir.

 

Bijelo Polje (od 16-20.09.)

Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica,  Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

 

Nikšić-Grahovo (od 16-20.09)

 

Kompletan Dalekovod ponedjeljak 16.09., srijeda 18.09. i petak 20.09. Sela: Spila, Savino brdo, Okolišta, Zagora, Osječenica, Rojevci, Grahovac, Prisoje, Zakurljaj, Nudo, Tospudje, Trešnjevo, Rokoči, Podkraj, Gornje Polje i Grahovo.

 

Utorak 17.09. i Četvrtak 19.09. sela: Okolišta, Zagora, Prisoje i Zakurljaj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 12/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio