Servisne informacije

Nastavljaju se radovi na modernizaciji i revitalizaciji mreže

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 14. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Golubovaca, Dom zdravlja – Golubovci, zgrada GO Golubovci, Beglaci i dio Bijelog Polja;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

Danilovgrad

– u terminu od 09 do 18 sati: dio Martinića (oko Mosta Radovića), Ciglana, Burum, Lije, Stanjevića Rupa, Jelenak i Gorica;

– u terminu od 08 do 15 sati – Vukotica i Gostilje;

– u terminu od 08 do 18 sati: Ždrebaonik, Jelenak, Vučica, Pocijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Farma koka, Farma Žarića, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Gorica, Međice, Lakići, Luke, Pokraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Studeno, Ivanj Uba, Bzo, i Jablan.

Cetinje

– u terminu od 07 do 18 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice,  Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Zaslap,  Nudo, Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja) i Rokoči;

– u terminu od 08 do 16 sati: Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje i Praga;

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Kočana(korisnici sa trafostanice „Miljanić“), Lake Fest, Krupac i Crnodoli;

– u terminu od 12 do 14 sati – Kljakovica;

– u terminu od 09 do 16 sati – Petrovići.

Bar (Virpazar)

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Virpazar (centar), Boljevići i Zabes;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe „Malo oko“ i „Velje oko“(naizmjenični prekidi u napajanju u trajanju oko dva sata u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Raduš (srijeda i četvrtak, 14. i 15. avgust);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šišovići (srijeda i četvrtak, 14. i 15. avgust); 

Budva

– u terminu od 07 do 09:30 sati – dio naselja Buljarica.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj;

– u terminu od 08 do 12 sati – Žvinje i Njivice.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati – centar Risna.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Kaludra i dio sela Donja Rženica (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Besnik.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio naselja Limski Most i naselje Rudo Polje.

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati: Drijenak, Trebaljevo, Lipovo, Plana, Bistrica, Migalovica, Zekova Glava, Fak, Šik, Bakovići i Fabrika vode „Suza“;

– u terminu od 10 do 13 sati – Međuriječje i Mateševo.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Crnca, Radulići, Ivanje, Sipanje, Vrbe, Ličine, Sušica, Korita, Lozna, Crniš, Trubina, Srđevac, Poda, Pašića Polje, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Potoci, Goduša, Jagoce, Bioca, Laholo, Kostići, Zurena, Kaševari i Zagrad;

– u terminu od 9 do 11 sati – Lipnica;

– u terminu od 08 do 18 sati: Kisjela Voda, Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Metanjac, Njegnjevo, Sutivan, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Šolje, Mojstir, Bistrica, Gubavač, Kneževići, Orahovica, Konatari, Mojstir, Rodijelja, Dubrave, Unevina, Ziljak, Voljavac i Požeginja .

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Hoćevina, Šljivansko, Trnovice, Hodžići i Pliješevina;

– u terminu od 10 do 13 sati – dio ul. Narodne revolucije.

Šavnik

– u terminu od 09 do 18 sati – Gradac i Mokro;

– u terminu od 09 do 18 sati: Timar, Slatina, Mljetičak i Dobra Sela;

– u terminu od 08 do 18 sati – selo Petnjica

                           REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Nikšić

(od 12. do 16. avgusta)

– ponedjeljak, srijeda i petak: Spila, Savino Brdo, Okolišta, Zagora, Osječenica, Rojevci, Grahovac, Prisoje, Zakurljaj, Nudo, Tospudje, Trešnjevo, Rokoči, Podkraj, Gornje Polje i Grahovo;

– utorak i četvrtak: Okolišta, Zagora, Prisoje i Zakurljaj.

 

Berane (od 12. do 16. avgusta)

– Šekular, Lukin Vir, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

 

Bijelo Polje (od 12. do 17. avgusta)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

 

Šavnik (povremeno od 12. do 16. avgusta)

– Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje i Duži.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

                                                                      NOVA BROJILA  

Nova elektronska brojila od ponedeljka 12. avgusta do petka 16. avgusta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Andrijevica 14.08.

– dio gradskog jezgra (korisnici koji se napajaju sa trafostanice 10/0.4kV „Andrijevica 3“).

 

Plav 14.08.

– Skić;

– Korita.

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

 

                                                                                        Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 17/01/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio