Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 11 do 15 sati: Mojanovići, Krst Mojanovića, Vujačića Mahala i dio Balijača.

– u terminu od 09 do 11 sati: željeznička stanica Golubovci, dio Mojanovića, Goričani i Beglaci.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Stare Zlatice-Lakat, Kosor i Kupusci.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja na Kakarickoj Gori.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 18 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoce, Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i Bijele Poljane.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Kopilje, Gostilje i Vukoticu.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro polje, Adžin most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići i Kupinovo, Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići kao i preduzeća GSI i ZIP, Branelovica i Zagreda, Velje Polje i Pažić.

Nikšić

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio Kuta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Praga, Jasenovo polje, Lipova ravan, Dio Rastovca, Gornjeg Polja, Vidrovana, Dio Kličeva, bulevara 13 jul, dio Šlolske, Naselje pod Trebjesom, Trebješka i Javljen.

– u terminu od 09 do 15 sati: Unač, Repetitor Unač, Nedajno, Trsa, Podmilogora, Pišče, Boričje, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići i Bezuje.

– u terminu od 09 do 11 sati: Jugovići.

– u terminu od 10 do 18 sati: Moštanica, dio Vitalca i dio Riđana.

 

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Petovića Zabio.

– u terminu od 08 do 18 sati: Sotonići.

 

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio naselja ispod vidikovca.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Baošići, dio potrošača oko kamp naselja.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

– u terminu od 09 do 13 sati: Ulica Srbina.

 

Kotor

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Muo, Stoliv i Prčanj.

– u terminu od 10 do 13 sati: Kostajnica – naselje oko vile Kostanjica (Lavanda).

– u terminu od 10 do 14 sati: Rakite – kompleks zgrada iznad Novog Naselja.

 

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 09:15 sati: Štoj, Reč i Ada Bojana.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Možura, Donja Briska Gora, Gornja Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke i Sutjel.

– u terminu od 10 do 13 sati: Grad Ulcinj i prigradska naselja.

– u terminu od 10:45 do 11:30 sati: Đerane, Velika Plaža, Štoj, Reč i Ada Bojana.

– u terminu od 13 do 13:45 sati: Hotel Otrant i dio Đerana.

– u terminu od 13:45 do 14:30 sati: Dio Velike Plaže i Donji Štoj.

– u terminu od 16 do 16:45 sati: Dio Velike Plaže i hoteli Karisme.

– u terminu od 16:45 do 17:30 sati: Dio Velike Plaže i i dio Đerana.

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Mašte i dio sela Goražde.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati sati: Čokrlije, Pavino Polje, Grab, Kovren, Gorice, Stožer i Bliskovo.

– u terminu od 09 do 14 sati: Strojtanica i Rasovo.

 

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati: Štitarica.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati: Sela.

– u terminu od 08 do 15 sati : Dulovine, Rečine, Mateševo, Jabuka, Vraneštica, Bare Kraljske, Luk Vukićevića, Skrbuša.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 12 sati: Ibarac, Suho Polje i potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV „Baza 1“.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Crnja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Uže gradsko jezgro Rožaja, dio naselja Bandžovo Brdo i Sportska Dvorana.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Komarača i dio sela Lijevi Meteh.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Pitomine i Prisoje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Lijeska, Bratosavina, Podkrajci, Kordovina i Maoče.

– u terminu od 08 do 17 sati: Naselje Radosavac, Srdanov Grob, Vidre, Vrbica, Kruševo, Kakmuže, Lađana, Dragaši.

– u terminu od 10 do 16 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Lijeska, Kordovina, Bratosavina, Pokrajci, Maoče, Laz, Čauševići, Potpeće, Njivice, Javorak, Crnobori, Gornje Selo, Vodoplav, Uremovići, Katun, Boščinovići, Kosanica, Vodno, Gradina, Borova, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Gusino brdo, Rzav, Bare Visibabe, Potpare, Đurđevića Tara, lever Tara, Repetitor Kutuša, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Meki Do, Zasada, Jovići, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Mrčajevac, Paćevina i Brenta Petrović.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 15. aprila do petka 19. aprila, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Danilovgrad 17.04.

– Most Radovića

 

 

Nikšić 17.04.

– Kuta

– Most na Moštanici

Bar 15.04. – 19.04.

– Nišice

– Dobra Voda

– Veliki pijesak

– Marin ploča

 

Tivat 15.04. – 19.04.

– Radovići maslinjak

– Marići

– Krašići

– Dalmatinske 8

– Trg Magnolija

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova korisnici mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 25/08/2000
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio