Servisne informacije 07.novembar

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 07. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska,dio ul.  Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube; dio  ul. Milana Raičkovića  dio Kotorske ulice; zgrade u ul.27 marat  (preko puta stovarišta Đurović); dio ul.Lješkopoljske od  Hemka  prema kanalu i Berska ulica

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Bul. Ivana Crnojevica i dio Beogradske ulice prema gradskom stadionu

-u terminu od 09 do 11:30 sati: Vranjina i Motel Plantaže

 

Cetinje

-u terminu od 09 do 10:30 sati (u cijelom periodu) a od 10:30 do 17 sati (45-to minutna iskljucenja u navedenom periodu): Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio  ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Cetinjski manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i  Prekornica

 

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 08 do 15 sati: Suk

 

Nikšić

– u terminu 08:00 do 18:00 sati:  Zaslap, Nudo

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati:  Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga

 

Ulcinj

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Draginje, Sukobin,Đonza

-u terminu od 09:00-10:30 sati:  Centar Štoja, Gornji Štoj i Ada Bojana

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: naselja Mokrine, Kruševice i Vrbanj

-u terminu od 08 do 09 sati: Topla, Dom Zdravljadio potrošača Topla 2 i Tople 3 iznad Doma zdravlja

 

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: naselje Sv. Vrača, dio potrošača

-u terminu od 09 do 13 sati: naselja Markov Rt, Stoliv

-u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, naselja Svrčak, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči i Repaje

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

-u  terminu od 09:00 do 14:00: DV 10 kV Pavino polje (Pavino polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer);

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Šolje, Jablanovo, Požeginja, Mojstir;

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno polje;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: ZTS Nikoljac, MBTS Rakonje, Brestovik;

-u  terminu od 09:00 do 12:00: Sokolac;

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

 

Mojkovac:

-u  terminu od 09:00 do 13:00: Slatina;

 

Kolašin:

-u  terminu od 09:00 do 15:00: DV 10 kV Gornja Morača (Dugi laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta);

-u  terminu od 10:00 do 15:00: Šljivovica

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

 

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Kralje,Sjenožeta,Gnjili Potok,Oblo Brdo,Trešnjevik,Štavna,katuni Rudo Brdo i Gradišnica dio sela Prisoja

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Kralje

 

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča

-u terminu od 09 do 16 sati: Kujevići,Dautovići,Plunca i Fejzići (kratkotrajna isključenja)

 

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Novšiće

 

Pljevlja

– u terminu od 08:00-17:00 sati: Šljivansko i Otilovići

 

Šavnik-Boan

-u terminu od 09:00 – 17:00 sati: Krnja Jela

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela, Slatina

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 04.11. do 09.11.)

Srijeda: Pješivački Do, Ržišta i Frutak;

Petak: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje;

 

Berane (od 04.11. do 09.11.)

Ponedeljak, utorak i petak: Praćevac i vodozahvat Praćevac, Lubnice, Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe i Dolac;

Srijeda i četvrtak: Lužac, Buče i kratkotrajna isključenja, Banjevca, Jugovina, Vinicke, Navotine, Rijeke Marsenića, Gradine, Lukinog Vira, Trepče i Šekulara;

 

Nikšić (od 04.11. do 08.11.)

Ponedjeljak: Zaslap i Nudo;

Utorak: Donja Zagora, Zakurljaj i Prisoje;

Srijeda: Katunjanin, Grahovo – Hotel, Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Četvrtak – Rokoči;

Petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči.

 

Šavnik (od 04.11. do 09.11.)

Ponedeljak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje;

Utorak: Duži, Kutnja Njiva, Komarnica i Kozarica;

Srijeda: Prekornjača, Pošćenje i Petnjica;

Četvrtak: Gradac i Mokro;

Petak: Bijela, Miloševići i Kruševice.

 

Bijelo Polje (od 04.11. do 09.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 04. novembra do petka 08. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Danilovgrad 04.11. – 08.11.

– Adžin Most

– Dobro Polje

– Bare Šumanovića

– Kula Vinići

– Rova

– Šobajići

– Veleta

– Kujava

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

 

 

  • 18/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio