U toku III faza ugradnje brojila

Crnogorski elektrodistributivni sistem je započeo III fazu Projekta unapređenja sistema mjerenja u distribuciji kroz zamjenu postojećih brojila novim – elektronskim brojilima. Treća faza podrazumijeva ugradnju 45 hiljada novih multifunkcionalnih brojila do januara 2019. godine, i to: u centralnoj regiji 14 800 brojila, primorskoj 18 hiljada i sjevernoj oko 12 hiljada brojila.

Projekat je započet u decembru 2011. godine od kada je ugrađeno oko 250  hiljada brojila, čime je u sistem daljinskog očitavanja uvedeno oko 70 odsto korisnika elektrodistributivne mreže. Realizacija ovog, za CEDIS  strateškog projekta, doprinijela je transformaciji elektrodistributivne mreže u modernu i energetski efikasniju. Projektat podrazumijeva ne samo zamjenu starih brojila novim, već i rekonstrukciju mreže i opreme, čime je značajno povećan kvalitet i bezbjednost u napajanju električnom energijom i smanjeni gubici na mreži u trafo-reonima koji su uključeni u sistem daljinskog očitavanja.

I ova faza Projekta je finansijski pokrivena kreditom Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj u vrijednosti od 32 miliona eura. Realizacija ove investicija će Crnu Goru učiniti prvom zemljom u kojoj EBRD djeluje, a koja je ispunila ciljeve EU kada je u pitanju pokrivenost savremenim brojilima, sa minimumom od 80 odsto korisnika. Očekuje se da će se nakon realizacije projekta smanjiti emisija CO2 za više od 86.000 tona godišnje.

Skladištenje i dalje tretiranje demontiranih brojila CEDIS će sprovesti poštujući regulativu koja uređuje oblast upravljanja otpadom. Važno je podsjetiti da su tokom prethodnih faza projekta ispoštovane odredbe Zakona o upravljanju otpadom. Od početka projekta ukupno  je predato  268.140 kg otpada, čije prekogranično kretanje je kontrolisala i pratila Ekološka inspekcija.

Zamjena starih uređaja savremenim, izmještanje mjernih mjesta i isporuka montažne opreme je i u okviru III faze je povjerena  konzorcijumu njemačke kompanije REGIOCOM, poljske SAKSPOL i crnogorske MEZON d.o.o. iz Danilovgrada.

Nova brojila omogućavaju automatizovano, jednostavnije i brže mjerenje potrošnje , čime se postiže bolja kontrola isporuke i utroška, te praćenje naponskog nivoa na elektrodistributivnoj mreži, dok je korisnicima omogućen precizan uvid u trenutno stanje potrošnje.

CEDIS će blagovremeno obavještavati korisnike o terminima beznaponskog stanja zbog ugradnje brojila u okviru redovnih medijskih objavještenja o planiranim radovima. Takođe, pred instalaciju na vidnom mjestu biće istaknuti posteri sa datumom i terminom tokom kojeg će se vršiti  ugradnja brojila. Korisnici će biti obavještavani o terminu beznaponskog stanja i putem SMS-a, a distribuiraćemo i brošure u kojima se mogu naći informacije o funkcionalnostima novog brojila, kao i objašnjenja podataka koje brojilo pruža. Sve informacije biće dostupne i na našoj internet i FB stranici.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio